Foto: www.radiowroclaw.pl/

 

Marzena Machałek dla Radia Wrocław

 

 

Na „Portalu samorządowym/Edukacja” zamieszczono wczoraj (12 lipca 2023 r.) tekst, informujący o wystąpieniu wiceminister Marzena Machałek w Radiu Wrocław. Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

MEiN: większość młodych wybiera kształcenie branżowe i techniczne

 

[…]

 

W czwartek podczas rozmowy w Radiu Wrocław wiceminister Marzena Machałek była pytana o reformę kształcenia branżowego i zawodowego, którą realizuje w resorcie.    Machałek podkreśliła, że jej celem jest dobra oferta dla młodych Polaków, a jednocześnie, by była to właściwa odpowiedź na potrzeby kadrowe polskiej gospodarki.

 

Tak się dzieje i mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy już 58,5 proc. młodych ludzi wybierających kształcenie branżowe i techniczne. To są w 40 proc. młodzi ludzie w technikach, ale też w szkołach branżowych ponad 18 proc. To jest absolutny progres. Jest renesans kształcenia branżowego i technicznego. Nie dlatego, że myśmy, jak niektórzy oczekiwali, stworzyli jakieś bariery do kształcenia ogólnego i do kształcenia na studiach wyższych. Nie. Niczego takiego nie zrobiliśmy”powiedziała Machałek. […]

 

Podkreśliła, że resort po prostu przeprowadził reformę, która uatrakcyjniła i powiązała kształcenie branżowe z rynkiem pracy i kształci w zawodach, które są potrzebne. „I młodzi ludzie wiedzą, że będą mieli dobry zawód i będą mogli zarabiać dobre pieniądze” – dodała wiceminister.

 

 

 

Cały tekstMEiN: większość młodych wybiera kształcenie branżowe i techniczne”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/szkolnictwo-branzowe-ze-zmianami-od-1-wrzesnia-jest-nowe-rozporzadzenie,469346.html

 

x          x          x

 

 

Ciekawe, czy pani Machałek posiada wiedzę, o nieuchronnie  zachodzących, nieprzewidywalnych do końca procesach, jakie zachodzą na rynku. Warto powyższą informację skonfrontować z wiedzą, zwartą w tekście, opublikowanym 1 marca 2023 r. na portalu „Mapa Karier”. Oto wybrane jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

Przyszłość rynku pracy: zawód czy kompetencje?

 

[…]

 

Wersja optymistyczna mówi, że dzięki rozwojowi technologii, w tym sztucznej inteligencji, coraz większą liczbę naszych obowiązków zawodowych będą przejmowały maszyny. My zaś będziemy mogli cieszyć się coraz większą ilością czasu wolnego. Wersja pesymistyczna, w tej lub innej formie powtarzana w rozlicznych tekstach i opiniach, zakłada, że to maszyny zniewolą nas. Rzeczywistość okazuje się z reguły znacznie bardziej skomplikowana niż tego typu wizje. Zastanawianie się tylko nad tym, które zawody znikną z rynku, a jakie się pojawią, sprowadza tę rzeczywistość do rynku pracy jako prostego zbioru profesji. A przecież zmiany na tym rynku nie są oderwane od wielowymiarowych zmian społecznych, technologicznych i politycznych, a nawet prawnych.[…]

 

Co się zmienia?

 

Przede wszystkim zestawy poszukiwanych kompetencji. Jako te, które są i w najbliższym czasie będą najważniejsze dla pracodawców, wymienia się najczęściej umiejętności z obszaru nauk ścisłych (STEM), ale także zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą, współpracy z innymi, nastawienie na rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie czy umiejętności negocjacyjne. To tylko przykładowe zestawienie. Bezprecedensowe staje się to, jak ważne jest połączenie tych kompetencji miękkich z koniecznością rozumienia tego, jak działa technologia (nie chodzi przecież o to, żeby każdy był programistą). Nigdy wcześniej technologia nie przenikała tak wielu dziedzin życia.[…]

 

Do tego dynamicznie zmieniają się formy pracy. Obok umów o pracę czy zlecenie coraz więcej zainteresowania wśród młodych ludzi zdobywają alternatywne formy zatrudnienia: telepraca, freelance czy własna działalność. I chociaż w mediach słyszy się dużo złego o tzw. „umowach śmieciowych”, to dla wielu pracowników są to realne, korzystne alternatywy. Tu bardzo ważna jest edukacja w zakresie praw pracowniczych. […]

 

Mobilność i cyfryzacja już teraz przedefiniowały mocno rynek pracy. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów, rozwój obszaru Big Data i automatyzacja części procesów mają wpływ nie tylko na pojedynczych pracowników, ale na całe przedsiębiorstwa i modele biznesowe. Global Risk Report 2017 podaje, że połowa istniejących stanowisk pracy przejdzie radykalną zmianę ze względu na postęp technologiczny. Sama tylko automatyzacja sprawiła, że w latach 1997-2007 w USA zniknęło 86% miejsc pracy w niektórych gałęziach produkcji.[…]

 

Nie powinniśmy zatem skupiać się na myśleniu o pojedynczych zawodach, które mogą się pojawić, ale raczej o obszarach zawodowej działalności człowieka, które pod wpływem wyżej wymienionych czynników będą się rozwijać. Te obszary to:

    Zdrowie

    Ekologia

    Kreacja

    Komunikacja

    Technologie

    Edukacja i rozwój

 

Zawód czy zestaw kompetencji?

 

Pojęcie zawodu ulegnie zapewne w przyszłości znaczącej zmianie… Być może lepiej już teraz mówić o pewnych zestawach kompetencji zdobywanych przez całe życie niż o sztywnym garniturze wiedzy i umiejętności. Nauczmy się więc rozpoznawać i nazywać posiadane kompetencje.[…]

 

Aby pomóc młodym ludziom w poruszaniu się po rynku pracy, którego ani my, ani oni nie znają, twórzmy w szkole przestrzeń do budowania relacji – pracujmy w grupach, angażujmy technologię tam, gdzie może nas wesprzeć i wykorzystujmy każdą okazję do budowania kompetencji miękkich. Wydaje mi się, że doradztwo zawodowe wspaniale nadaje się do wypełniania tej misji.

 

 

 

Przykładowe zawody przyszłości opisane do tej pory w Mapie Karier:

 

Instalator systemów bioanalitycznych – montuje w budynkach systemy czujników badające stan zdrowia ludzi

– Broker prywatności – doradza, jakie informacje o sobie warto udostępniać w zamian za różne korzyści

– Inżynier nanomedycyny – tworzy miniaturowe roboty, które naprawiają uszkodzone tkanki lub narządy

– Menedżer wielokulturowości – pomaga firmom wypracować model współpracy dla pracowników z różnych kręgów kulturowych

– Specjalista kryptowalut – opracowuje plany i technologie do obsługi kryptowalut

– Zadziczacz – likwiduje szkody wyrządzone środowisku naturalnemu

 

Chcesz poznać więcej zawodów przyszłości? Zajrzyj  –  TUTAJ.

 

 

 

Cały tekst „Przyszłość rynku pracy: zawód czy kompetencje?”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.mapakarier.org/blog

 

 Zostaw odpowiedź