Foto:www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił wczoraj (15 lipca 2021r.) informację: „Włodarze miast namawiają do buntu wobec planowanych zmian w oświacie”. Oto jej obszerne fragmenty:

 

[…] Kilka dni temu Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło pełną treść dyskutowanego projektu zmian do prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany koncentrują się przede wszystkim na wzmocnieniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi – publicznymi i niepublicznymi. Oznacza to, że resort nie porzucił swoich planów, które w ostatnich tygodniach tak kategorycznie krytykowały środowiska oświatowe i samorządowe. […]

 

Związek Powiatów Polskich nie godzi się na to, aby „rola JST jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki została drastycznie zmarginalizowana i sprowadzona do obowiązku ponoszenia odpowiedzialności finansowej za decyzje, jakie będą podejmowali kuratorzy oświaty”*. Nie przebierają w słowach także inne organizacje oświatowe i samorządowe. Społeczne Towarzystwo Oświatowe np. stwierdziło, że wdrożenie planowanych zmian cofnie polską edukację do poziomu z lat 50. XX wieku.[…]

 

W czwartek 15 lipca 2021 r. na swoim profilu na Facebooku, UMP [Unia Metropolii Polskich] zamieściła wpis, w którym zachęca mieszkańców do słania w tej sprawie korespondencji do parlamentarzystów, a także podpisywania się pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec przygotowywanych zmian.

 

Polska edukacja nie może stać się ofiarą centralistycznych ambicji i ideologicznego zamachu. Nie chcemy powrotu do szkoły strachu, kontroli i indoktrynacji. Należy zapobiec jej ubezwłasnowolnieniu i upartyjnieniu. Pokażmy politykom” – czytamy na profilu UMP.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

*Pogrubienie czcionek we  fragmentach przytoczonego tekstu – OE.Zostaw odpowiedź