Na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w dniu 12 maja zamieszczono informację o tym, że jest ono nadawcą listu do MEN:

 

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz najbliższych perspektyw związanych z zagrożeniem zdrowia, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwrócił się z prośbą do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o rozważenie odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uważamy, że w aktualnej sytuacji należałoby dokonać takiej zmiany prawa, która pozwoliłaby na przyjęcie w drodze rozporządzenia zasadę przeliczania na punkty ocen semestralnych uzyskanych w klasie ósmej (odzwierciedlających nabytą wiedzy i systematyczność pracy ucznia), w celu umożliwienia równie sprawnego i czytelnego jak dotąd procesu dostawania się do szkół ponadpodstawowych.

 

Formułując swoją prośbę, kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem uczniów kończących edukację podstawową. Wyjątkowy czas wymaga podejmowania wyjątkowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że w wypadku podjęcia odpowiednich kroków zastępczych, uda się również stworzyć tymczasowy system pozwalający na kontynuację edukacji młodych ludzi w systemie szkół ponadpodstawowych. […]

 

Pełna treść tego listu – TUTAJ

 

Źródło: www.sgipw.wlkp.pl

X           X           X

 

Do tego listu samorządowców nawiązuje także artyku Moniki Sewastianowicz na portalu Prawo.pl.oswiata, zatytułowany „Samorządowcy: Należy odwołać egzamin ósmoklasisty”. Oto jego fragment, zawierający opinię Marka Pleśniara z OSKKO:

 

[…] Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów mają pojawić się w ciągu najbliższych tygodni, jednak bezpieczne sprawdzenie wiedzy uczniów może okazać się prawdziwym wyzwaniem.

 

Bezpieczne przeprowadzenie egzaminów nie będzie łatwe, nie wiem, czy rząd bierze to pod uwagę, bo wszystkie decyzje poznajemy bardzo późno, do piątku nie wiedzieliśmy choćby, czy uczniowie w poniedziałek pójdą do szkoły, bo MEN zwlekał z ogłoszeniem dotyczącym kontynuowania zdalnego nauczaniamówił Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Uważam, że w obecnej sytuacji należałoby zrezygnować z egzaminu ósmoklasisty i ograniczyć się jedynie do przeprowadzenia matury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to myślę, że powinno wykorzystać się hale, na których odbywają się targi, np. Expo. Dzięki temu bez większego problemu dałoby się zapewnić odstęp pomiędzy piszącymi. Nie słyszymy też na razie nic o środkach ochrony osobistej dla nauczyciel, a przecież powinny one zostać zapewnione osobom, które zasiadają w zespołach egzaminacyjnych, podobnie zresztą jak testy, choć wątpię, żeby tak było, skoro brakuje ich nawet dla medyków – dodaje.

 


Cały artykuł „Samorządowcy: Należy odwołać egzamin ósmoklasisty” TUTAJ

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiataZostaw odpowiedź