Foto: www.facebook.com

 

Adam Szłapka – poseł Koalicji Obywatelskiej, od 2019 roku przewodniczący „Nowoczesnej” – autor interpelacji w sprawie skali poparcia projektu „Lex Czarnek”

 

 

Oto obszerne fragmenty informacji zamieszczonej dzisiaj (9 stycznia 2023 r.) na portalu Prawo.pl:

 

 

Vox populi nie taki głośny – poparcie dla Lex Czarnek raczej minimalne

 

[…]

 

Minister edukacji został zaskoczony kolejnym prezydenckim wetem dla swojego sztandarowego projektu, dotyczącego wzmocnienia roli kuratora – w tym uzależnienia od jego pozytywnej opinii możliwości prowadzenia lekcji przez organizacje pozarządowe. – Słyszałem od rodziców i to mnóstwa rodziców, wyborców PiS, również wyborców pana prezydenta, którzy mówią, że nie życzą sobie, żeby ich dzieci musiały chodzić na zajęcia, na których wkłada się świństwo do głowy – komentował prezydenckie weto Przemysław Czarnek. […]

 

W obliczu tych rewelacji zasadne staje się pytanie, ile jest to mnóstwo rodziców. Zadali je posłowie opozycji w jednej z interpelacji (nr 37726). Jak wyjaśnia MEiN w odpowiedzi: „w latach 2015-2022 do Ministerstwa Edukacji i Nauki 80 organizacji katolickich wnosiło pisma i zbiorowe petycje dotyczące wprowadzenia zmian przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zakresie ograniczenia prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej przez tzw. seksedukatorów z organizacji pozarządowych„. Oprócz tego, już w trakcie procedowania Lex Czarnek 2.0 w listopadzie 2022 r. wpłynęły:

 

>petycja Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”

 

>wniosek osoby fizycznej złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

>pisma oraz petycje od jedenastu Zarządów Stowarzyszeń Akademickich działających w Polsce, Stowarzyszeń Nauczycieli i Wychowawców Polskich, oraz Fundacji działającej na rzecz dzieci, która zebrała 5000 podpisów rodziców apelujących o pilne wprowadzenie rzeczonej regulacji.

 

Skala zapytań – jak na 7 lat – nie wydaje się imponująca. – Pisma zawierały poparcie dla rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw uznając je, jako odpowiednie rozwiązanie i przejaw troski o rozwój dzieci w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, społecznej oraz prawa rodziców do wychowywania, zgodnego ze swoimi przekonaniami – tłumaczy MEiN. […]

 

 

 

Źródło: https://www.prawo.pl/oswiata/poparcie-dla-lex-czarnek-komentarz,519202.html

 

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 37726 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź