Foto: www.brpd.gov.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas konferencji prasowej

 

 

Dzisiaj na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka zamieszczony został poniższy komunikat. Pogrubienia i podkreślenia w tekście – redakcja OE:

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konstytucyjne prawo może naruszać przyjęta przez prezydenta Warszawy deklaracja LGBT+.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka z powyższym prawem obywatelskim stoi w sprzeczności deklaracja na rzecz społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transseksualnych (LGBT), mająca obowiązywać w Warszawie. Pod pozorem realizacji szczytnych haseł tolerancji i zakazu dyskryminacji, w sferze wychowania dzieci narzuca ona ogółowi rodziców ideologię afirmowaną jedynie przez wąską grupę społeczną.

 

Deklaracja zakłada wprowadzenie „holistycznej edukacji seksualnej” opartej na standardach organizacji WHO, które nie są obowiązującym prawem, a które godzą w powszechnie akceptowane w Polsce normy, tradycje, wzorce kulturowe, a także w Konstytucję RP. Według WHO dzieci od najmłodszych lat mają „czerpać satysfakcję z własnej seksualności”. Służyć temu ma edukacja seksualna, którą „należy rozpoczynać przed 4. rokiem życia”, a nawet „w momencie narodzin”. Realizacja szczegółowo opisanej przez WHO „matrycy edukacji seksualnej” grozi wprowadzeniem do szkół, a nawet przedszkoli, edukatorów seksualnych związanych ze środowiskiem LGBT.

 

Zgodnie ze standardami mieliby oni najmłodszym dzieciom, w grupach wiekowych 0-4 i 4-6 lat, przekazywać m.in. informacje na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa„. Przewidziane jest również „odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych” oraz „wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza”. Program nauczania dla grupy 6-9 lat obejmuje „seks w mediach (łącznie z Internetem)”, a także „zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)„, a dla grupy 9-12 lat – „pierwsze doświadczenia seksualne” oraz „przyjemność, masturbacja, orgazm„.

 

Narzucanie tego rodzaju edukacji seksualnej, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych, pozbawia rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także ingeruje w podstawy programowe nauczania obowiązujące w polskich szkołach i przedszkolach.

 

Dodatkowo program zawiera elementy promocji „różnych rodzajów związków” i „różnych związków rodzinnych”, co stoi w sprzeczności z art. 18 Konstytucji RP, który określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nie wolno pozwolić na naruszanie autonomii rodziny i prawa do wychowania dziecka zgodnie ze światopoglądem rodziców. To prawo jest wprost gwarantowane Konstytucją RP. Rzecznik Praw Dziecka wyraża głębokie zaniepokojenie możliwymi konsekwencjami wdrożenia deklaracji LGBT+, mogącymi negatywnie odbić się na wrażliwości i kształtowaniu dzieci.

 

Konstytucja RP stanowi, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka. Dlatego na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka oraz art. 9 ust. 2 a ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał  Rzecznika Praw Obywatelskich do przedstawienia stanowiska wobec działań Prezydenta m.st. Warszawy, który podpisał 18 lutego 2019 r. deklarację LGBT +, oraz do podjęcia w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka działań zmierzających do ochrony prawa do wychowania dzieci przez ich rodziców zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

 

Pismo RPD do RPO    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Idąc dalej tropem wskazanym przez RPD – pana Mikołaja Pawlaka – dzieci rodziców „płaskoziemców” powinni domagać się oddzielnych lekcji geografii, a ortodoksyjnych kreacjonistów – geografii bez teorii o „wielkim wybuchu” i lekcji biologii bez Darwina i jego kłamstw. Wszak mają obywatelskie prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

 

A co z prawami neofaszystów, antysemitów, zwolenników kar cielesnych itp.?

 

A w tej konkretnej sprawie – ma być tak, jak drzewiej bywało: rodzice pobajdurzą o bocianach, a ich dzieci maja dowiadywać się o tym „jak to się robi” od starszych chłopaków „z sąsiedztwa”… No i całkowity szlaban na internet i kanały TV „dla dorosłych” – do uzyskania dowodu osobistego!

 

I tylko jeden w tym dylemat: czy nie zachodzi tu zatarcie granicy między dydaktyką a wychowaniem?..

.

A poza tym – „za moich czasów” nie było tak, aby młody nowicjusz uczył doświadczonego fachowca jak ten ma pracować… [WK]Zostaw odpowiedź