Foto: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

W dniu 2 września Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Katarzyna Koszewskiej – dyrektorki Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo w sprawie podstaw prawnych stosowania przez szkoły obowiązku noszenia przez uczniów maseczek oraz umieszczania uczniów, którzy wykazują objawy, mogące sugerować chorobę (np. kaszel) w tzw. „izolatoriach”.

 

Oto fragment komunikatu, jaki na ten temat zamieszczono na stronie RPO:

 

[…] Rodzice wskazują na wprowadzany w niektórych szkołach obowiązek korzystania przez dzieci z maseczek na twarz. Drugim przedmiotem troski jest  wprowadzanie „izolatoriów” dla tych uczniów, którzy będą mieć objawy mogące sugerować chorobę (np. kaszel). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczniowie co do zasady nie są objęci nakazem zasłaniania ust i nosa.

 

Przewidziano jednak możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia przez „kierującego placówką”. Wydaje się jednak, że nie rozwiązuje to problemu. Nie określono bowiem jakichkolwiek wskazówek, którymi osoba kierująca placówką ma się kierować przy wprowadzaniu takiego obowiązku. A w tej sytuacji będą powstawać zarzuty o arbitralność takich decyzji.

 

Jeżeli zaś chodzi o kwestię „izolatoriów”, to problem wydaje się bardziej złożony. Ich utworzenie (a przede wszystkim korzystanie z nich) w placówkach oświatowych nie ma jasnych podstaw prawnych. Nie można za nie uznać wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które przewidują wprowadzenie izolacji uczniów „podejrzanych” o chorobę.

 

Trudno bowiem zaakceptować, aby podstawą takiej izolacji – którą można uznać za formę ograniczenia wolności – była nie ustawa ani nawet nie rozporządzenie, ale jedynie „wytyczne”. […]

 

 

Cały komunikat „Maseczki dla części uczniów, a dla tych z objawami koronawirusa – „izolatoria”. Rzecznik ma wątpliwościTUTAJ

 

 

Link do pliku z treścią pisma RPO do Katarzyny Koszewskiej – dyrektorki Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 Zostaw odpowiedź