15078571_886859878117740_2512598653983909871_n

Foto: www.facebook.com/Marek-Michalak

 

Marek Michalak na obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Brzegu na Opolszczyźnie

 

 

We wtorek 15 listopada, w radiu RMF FM, redaktor Marcin Zaborski przeprowadził rozmowę z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem o reformie oświaty. Oto początek informacji, jaką o tej audycji zamieszczono na stronie radia RMF FM:

 

 

Bardzo rzadko dajemy możliwość dzieciom wypowiadania się w sprawach ich dotyczących” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rzecznik Praw Dziecka. Minister edukacji powinna rozmawiać z uczniami o reformie oświaty? – dopytywał Marcin Zaborski. „To jest jeden z ważnych punktów opiniodawczych. Przy ministerstwie edukacji także działa Rada Młodzieżowa. (…) Głos dzieci, głos także gimnazjalistów – to jest ich życie, oni tam chodzą, oni widzą pewne rzeczy od środka – ten głos jest ważny” – dodał Marek Michalak i podkreślił, że jednym ze skutków reformy oświaty będzie spiętrzenie roczników, które nastąpi w 2019 roku. „My dzisiaj możemy sobie do końca nie zdawać sprawy, że na jedno miejsce będzie więcej osób niż jest to możliwe, albo te klasy się rozszerzy i będzie w nich po kilkadziesiąt osób albo możliwość edukacji w wymarzonej szkole będzie bardzo mocno ograniczona” – stwierdził Rzecznik Praw Dziecka.

 

Więcej o wywiadzie, także możliwość jego wysłuchania  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.rmf24.pl

 

 

W wywiadzie redaktor Zaborski nawiązał do wystąpienia, jakie RPD skierował do Ministra Oświaty 5 października b.r., które zawierało jego opinie o projektach ustaw wprowadzających zmiany w systemie oświaty. Oto fragmenty informacji, jaką o tym fakcie zamieszczono na oficjalnej stronie RPD:

 

 

Wszelkie zmiany dotyczące ustroju szklonego powinny być przeprowadzane z niezwykłą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie pogłębionej analizy skutków proponowanych rozwiązań – uważa Rzecznik Praw Dziecka.  – Z niepokojeniem obserwuję, że działania resortu w tym zakresie nie pozwalają na rzetelną ocenę następstw proponowanych rozwiązań systemowych – pisze Marek Michalak w opinii do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i ustawy – Prawo oświatowe.

 

W opinii przekazanej Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej, Rzecznik zwraca uwagę, że wszelkie daleko idące zmiany w edukacji powinny być poprzedzone szczegółowymi badaniami.

 

– Badania takie nie zostały przedstawione opinii publicznej, stąd można domniemywać, że nie zostały one zrealizowane – uważa Marek Michalak.

 

 

Gimnazja miały sens

Rzecznik zauważa, że gimnazja wypracowały metody pracy z dorastającą młodzieżą. Z raportu PISA badającego kompetencje 15-latków wynika, że Polska osiągnęła jedną z najwyższych pozycji na świecie, jeśli chodzi o przyrost liczby uczniów z najlepszymi wynikami edukacyjnymi. […]

 

 

Niekonstytucyjne zapisy

W opinii skierowanej do MEN, Rzecznik zwraca także uwagę, że w wyniku zmian w systemie edukacji,  uczniowie, którzy jesienią 2017 roku trafią do I i VII klasy szkoły powszechnej, będą pierwszymi rocznikami, które rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jednocześnie uczniowie pozostałych roczników będą kontynuować rozpoczęty cykl nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. Oznacza to, że w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów − po VIII klasie szkoły powszechnej i III gimnazjum (a biorąc pod uwagę daty urodzenia dzieci są to trzy roczniki: 2003, 2004 i 2005). W tej sytuacji, nawet przy najlepszej organizacji pracy szkół, klasy będą musiały być bardzo liczne, a dostęp do wymarzonych szkół bardzo utrudniony.

 

W tym kontekście proponowane w przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe rozwiązania mogą być uznane za niekonstytucyjne, naruszające art. 32 i 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący wszystkim obywatelom równe traktowanie i równy dostęp do wykształcenia – uważa RPD. […]

 

 

Cała informacja  –  TUTAJ

 

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.brpd.gov.plZostaw odpowiedź