Dzisiaj na stronie MEN poinformowano o tym, że Rada Ministrów przyjęła harmonogram wydatków na tegoroczną realizację zadań planowanego na lata 2014-2016 programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Przyjęty dzisiaj preliminarz wydatków wynika z decyzji kontynuacji programu realizowanego w latach 2008-2013. Oto fragmenty tego komunikatu:

 

[…] Na wykonanie programu w 2015 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln zł.

 

Ze środków programu zostaną sfinansowane następujące zadania:

• dalsze prowadzenie ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz ich rodziców, nauczycieli oraz innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, […]

• kontynuacja oceny szkół i placówek oświatowych realizujących politykę ochronę dzieci przed agresją i przemocą,[…]

• rozwijanie i wspieranie profilaktyki rówieśniczej w szkołach i placówkach w ramach współpracy międzyresortowej MEN i Komendy Głównej Policji,[…]

• opracowanie i wydanie w formie elektronicznej poradnika zawierającego zasady współpracy szkół i innych placówek oświatowych z Policją, […]

• działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, […]

• podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki przemocy i agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

W ramach tego ostatniego działania przewidziano:

• prowadzenie szkoleń dla nowej grupy liderów profilaktyki z zakresu zapobiegania przemocy i agresji, w tym wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• organizacja konferencji pn. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole;
• organizacja szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli dotyczących funkcjonowania i pracy z uczniami z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi;
• organizacja szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do edukacji ruchowej uczniów w ramach programu „Mały mistrz”. […]

 

Pełna treść komunikatu – TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła

Harmonogram

UzasadnienieZostaw odpowiedź