Jako pierwszy poinformował o tym dzisiaj dziennik „Rzeczpospolita”, a po nim pozostałe media: „Zmiany w prawie oświatowym – kurator wybierze i odwoła dyrektora szkoły”. Oto obszerne fragmenty tej publikacji i link do pełnej wersji:

 

Samorządom trudniej będzie zlikwidować placówkę i przeforsować swojego kandydata na dyrektora szkoły.To kurator oświaty będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół. W komisjach konkursowych będzie zasiadać nie jak dotychczas trzech, ale pięciu jego przedstawicieli. Liczba przedstawicieli samorządu pozostanie jednak taka sama – będzie ich trzech. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. […]

 

W nowelizacji prawa oświatowego pojawi się też nowe uprawnienie dla organu nadzoru. Jeżeli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, ten będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Kurator będzie też mógł złożyć wiążący wniosek do organu prowadzącego szkołę o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów

 

Nowe uprawnienia kuratorów to broń, która może spacyfikować niepokornych dyrektorówocenia Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP..[…]

 

Nowelizacja ma także ograniczyć kompetencje dyrektorów szkół. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe w ich placówce dyrektor będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Będzie też musiał przedstawić rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć. Udział w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. […]

 

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP: – Gmina będzie organem prowadzącym szkoły jedynie z nazwy. […] Zgodnie z prawem prowadzenie szkół jest zadaniem własnym gminy. Ale jakie to zadanie własne, skoro o wszystkim decyduje rząd i kurator?! Rola samorządu sprowadza się zaś do roli płatnika.

 

 

 

Cały artykuł „Zmiany w prawie oświatowym – kurator wybierze i odwoła dyrektora szkoły” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

x            x           x

 

 

O planach rządu zmian w prawie oświatowym zamieszczono także informację na portalu INTERIA: „Kuratorzy oświaty z większymi uprawnieniami. MEiN planuje zmiany”. Oto fragment tego materiału:

 

Jestem wstrząśnięty mówi Interii Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. To jego pierwszy komentarz po przeczytaniu zapowiedzi projektowanych zmian w prawie oświatowym.

 

MEiN chce zwiększyć rolę organu nadzoru pedagogicznego nad szkołami, a więc kuratoriów oświaty – dać przedstawicielom tego organu więcej głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów, czy też zezwolić kuratorom na niemal swobodne ich zawieszanie i odwoływanie. Zapowiadanych zmian jest więcej, dotyczą również nadzoru kuratora nad prowadzonymi przez organizacje pozarządowe zajęciami w szkołach. – Może to być równia pochyła dla szkół komentuje dyrektor szkoły podstawowej.

 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 8 czerwca opublikowana została zapowiedź projektu stawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. * Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Dariusz Piontkowski, były minister edukacji, obecnie sekretarz stanu w MEiN.

 

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu, jak czytamy we wstępie, „wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania”. […]

 

 

Cały artykuł „Kuratorzy oświaty z większymi uprawnieniami. MEiN planuje zmiany”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www./wydarzenia.interia.pl/

 

 

x            x           x

 

 

*Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustawTUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź