Dziś (22 czerwca 2021r.) na „Portalu Samorządowym” zamieszczono tekst pt. „Znamy projekt nowelizacji zakładający penalizację dyrektorów szkół”. Oto jego fragmenty i link do pliku z projektem ustawy w tej sprawie:

 

 

Spenalizowanie czynów polegających m.in. na przekroczeniu uprawnień w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi przez osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi ten nadzór i opiekę, czyli szkołami czy przedszkolami przewiduje projekt noweli skierowany we wtorek do opiniowania. […]

 

Mowa o projekcie nowelizacji ustaw Prawo oświatowe, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który przygotował minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt ten we wtorek skierowano do opiniowania i konsultacji publicznych, które potrwają 30 dni.

 

Projekt ustawy ma na celu spenalizowanie czynów polegających na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi przez osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi ten nadzór i opiekę. Należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich” – czytamy w uzasadnieniu projektu.[…]

 

Według projektodawców obecne rozwiązania prawne nie regulują kwestii odpowiedzialności karnej osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego – za czyny związane z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków w zakresie opieki i nadzoru nad małoletnimi.

 

 

 

Cała informacja „Znamy projekt nowelizacji zakładający penalizację dyrektorów szkół” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Projekt ustawy skierowanej do konsultacji  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź