Foto:  www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Delegaci na X Kongres  Sekretariatu NiO NSZZ „Solidarność głosują

 

W minioną sobotę, 9 czerwca, w gdańskim hotelu Dal spotkali się delegaci na X Kongres  Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Podjęto tam kilka uchwał i przyjęto stanowisko w sprawie zorganizowania olimpiady dotyczącej historii i osiągnięć NSZZ „Solidarność”. W ssprawach personalnych najważniejszym był ponowny wybór Ryszarda Proksy na  przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty. Na 54 oddane ważne głosy – 45 było za jego wyborem.

 

Wcześniej, 17 maja. Ryszard Proksa po raz trzeci został przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – podczas walnego zjazdu delegatów tej Sekcji w Ostrowcu Świętokrzyskim. [Źródło: www.radio.kielce.pl]

 

Zanim skierujemy czytelników do komunikatu, jaki o tym wydarzeniu zamieszczono na oficjalnej stronie KSOiW NSZZ „Solidarność” , zacytujemy kilka najciekawszych jego fragmentów:

 

 

Ryszard Proksa został ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty podczas X Kongresu, który odbył się 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. Wynik głosowania potwierdził mocną pozycję lidera. Ryszarda Proksę poparło 46 delegatów; oddano 54 głosy ważne.

 

 

Gorącą dyskusję wywołał temat rozważenia przez „Solidarność” podjęcia akcji protestacyjnych, w tym manifestacji przeciwko MEN i rządowi PiS.

 

Wielu delegatów twierdziło, że nauczyciele i pracownicy oświaty oczekują takich działań od naszego Związku. Przypomniano, że podczas WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania delegaci domagali się dymisji minister Anny Zalewskiej. Temat manifestacji był również i wtedy podejmowany.[…]

 

Zwrócono się z pytaniem, czy Krajowa Sekcja Nauka i Krajowa Sekcja Polskiej Akademii Nauki poparłyby akcję protestacyjną. Przedstawiciele obu Sekcji zapewnili, że w razie podjęcia przez KSOiW decyzji o manifestacji, można liczyć na ich wsparcie.

 

Delegaci przyjęli istotne dla oświaty dokumenty, między innymi uchwałę zobowiązującą Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” do pilnego zorganizowania spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach dotyczących działalności sądów pracy.[…]

 

Kolejna uchwała dotyczyła podjęcia działań przez Krajową Sekcję Nauki oraz Komisję Krajową przeciwko zmuszaniu pracowników uczelni do pracy w niedziele. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy niejednokrotnie do wykonywania swoich obowiązków przymuszani, a przy tym bardzo słabo wynagradzani za pracę w niedziele – napisano w uchwale. […]

 

Delegaci wybrali 13-osobową Radę Krajowego Sekretariatu (wraz z przewodniczącym) oraz 5-osobowe Prezydium Rady, a także 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej. […]

 

 

Komunikat z posiedzenia Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.plZostaw odpowiedź