Foto: znp.edu.pl

 

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty odbyła się wspólna konferencja prasowa przedstawicieli ZNP i posłów Kluby Lewica, podczas której poinformowano o złożeniu w Sejmie wspólnego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli.

 

 

 

Informacja z oficjalnej strony ZG ZNP:

 

 

Klub Lewicy we współpracy z ZNP złożył dziś, 29.01.2020 w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Dziś w MEN rozpoczęły się także rozmowy na ten temat z udziałem sześcioosobowej grupy ZNP (Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski, Urszula Woźniak, Krzysztof Lisowski, Edyta Książek). Tuż przed spotkaniem w ministerstwie edukacji odbyła się wspólna konferencja prasowa Lewicy i ZNP. […]

 

ZNP przygotował własny projekt uporządkowania przepisów dyscyplinarnych. Zgodnie z nim, w przypadku drobnych wykroczeń pracowniczych to dyrektor szkoły decydowałby, czy skierować daną sprawę do rzecznika dyscyplinarnego (tj. po „potwierdzeniu zasadności stawianych nauczycielowi zarzutów”). Posłowie Lewicy złożyli ten projekt w Sejmie jako inicjatywę poselską. Dzięki temu nowelizację Karty Nauczyciela można przeprowadzić w ekspresowym tempie. […]

 

Tymczasem ministerstwo edukacji jeszcze przed spotkaniem przesłało jego uczestnikom „Propozycje zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej” z wyszczególnionymi propozycjami. Pierwszy punkt mówi o likwidacji komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Według ZNP, to groźny pomysł, ponieważ dyrektor będzie mógł stosować przepis Kodeksu pracy o zwolnieniu dyscyplinarnym bez jakichkolwiek postępowań wyjaśniających i odwoławczych wobec nauczycieli. […]

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl – na podstawie artykułu ze strony „Głosu Nauczycielskiego”

 

 

X            X           X

 

 

Foto: www.gov.pl

 

MEN, posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, 29.01.2020

 

 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli były głównym tematem środowego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów uczestniczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wraz z wiceministrami Marzeną Machałek i Maciejem Kopciem.

 

Nikt z uczestników spotkania nie opowiadał się za całkowitą likwidacją postępowania dyscyplinarnego. Powinny funkcjonować elementy dyscyplinujące niektórych nauczycieli, którzy źle pojmują swoją rolę w zawodzie. Warto przy tym pamiętać, że też nikt nie chce w specjalny sposób zaostrzać tego postępowania. Potrzebny jest rozsądekpodkreślił Dariusz Piontkowski.

 

Minister dodał, że warto mieć na uwadze, że większość nauczycieli w Polsce dobrze wykonuje swoje obowiązki i jest dobrymi nauczycielami. Podczas spotkania omówiono zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, dokonane w 2016 i 2019 roku. Przedstawiono również dane dotyczące liczby zgłoszeń kierowanych do rzeczników dyscyplinarnych w 2018 i 2019 roku. Dyskutowano także nad propozycjami zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które wpłynęły do resortu. Członkowie Zespołu opowiedzieli się za koniecznością modyfikacji obecnych rozwiązań. Rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu. Minister edukacji Dariusz Piontkowski po spotkaniu podkreślił, że dyskusja była bardzo merytoryczna. […]

 

Minister potwierdził, że członkowie Zespołu umówili się za 2-3 tygodnie na drugą część spotkania poświęconego przepisom regulującym postępowanie dyscyplinarne. Minister zaznaczył, że ma nadzieję, że będzie to dobra, merytoryczna dyskusja, która w przyszłości zaowocuje szerszą nowelizacją prawa oświatowego, dotyczącego postępowań dyscyplinarnych. […]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 

 

X           X           X

 

Szukaliśmy także na stronie KSOiW NSZZ „Solidarność” informacji o stanowisku tego związku w sprawach omawianych dzisiaj w MEN:

 

 

Komunikat dotyczący propozycji KSOiW zmian w Karcie nauczyciela.

 

 

Warszawa, 27.01.2020 r.

 

W związku z dyskusją medialną na temat zmian w Karcie nauczyciela informuję, że Prezydium podczas swojego posiedzenia w dniach 15-16 stycznia 2020 r. dyskutowało m.in. o przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Propozycja likwidacji Rozdziału 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest jedną z możliwości, o której rozmawiać będziemy podczas lutowej Rady SKOiW w Płocku. 

 

Przypominam o wystosowanej przez przewodniczącego Ryszarda Proksę prośbie o przygotowanie opinii i stanowisk dotyczących zmian w Karcie nauczyciela, które będą podstawą do dyskusji i przyjęcia stanowiska przez Radę SKOiW w Płocku. Prośba ta została skierowana do wszystkich członków Rady oraz przewodniczących regionalnych sekcji oświaty i wychowania w dniu 14 stycznia 2020 r.

 

Monika Ćwiklińska – Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Źródło:www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

Zobacz także artykuł Artura Radwana w „Gazecie Prawnej”: Co dalej z Kartą Nauczyciela. MEN chce zmian w ocenach, dyscyplinarkach i zasadach wynagradzania      TUTAJ

 Zostaw odpowiedź