Dawno nie zamieszczaliśmy materiału ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Oto najbardziej aktualny, z ubiegłego tygodnia:

 

 

Badanie RPD: co piąte dziecko czuje się odrzucone przez rówieśników

[fragmenty]

 

Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia przez rówieśników, podobnie czuje 16 procent starszej młodzieży. Gorsze relacje z rówieśnikami mają młodzi w miastach i z rodzin o niskim statusie materialnym. Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, pokazują także, że co drugi nastolatek czasami obawia się agresywnej reakcji ze strony swoich koleżanek i kolegów. […]

 

Badania pokazują, że 36 procent uczniów 6. klasy szkoły podstawowej i 21 procent uczniów 2. klasy szkoły średniej doświadczyło dręczenia ze strony koleżanek i kolegów. Co drugi nastolatek i 45 procent starszej młodzieży obawia się przemocowej reakcji ze strony rówieśników.

 

Poczucie odrzucenia przez rówieśników wyraża 19 procent uczniów 2. klasy szkoły podstawowej, 17 procent uczniów 6. klasy szkoły podstawowej i 16 procent uczniów 2. klasy szkoły średniej.

 

Poczucie odrzucenia przez rówieśników częściej wyrażają uczniowie szkół średnich w dużych miastach – 22 procent, w porównaniu do ich kolegów z terenów wiejskich – 13 procent.

 

Wyjątkowo duża różnica w odczuwaniu odrzucenia występuje między uczniami z rodzin o wysokim i niskim statusie materialnym – czuje tak 14 procent dzieci z rodzin zamożniejszych i 47 procent z rodzin mniej zamożnych, wśród nastolatków odpowiednio – 15 i 42 procent, a wśród młodzieży – 13 i 40 procent.[…]

 

Badania pokazują też, że uczniowie liceów ogólnokształcących istotnie rzadziej spotykali się z wyśmiewaniem czy dręczeniem ze strony swoich koleżanek i kolegów, niż uczniowie w technikach.

 

W związku z wynikami badania w obszarze relacji rówieśniczych Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka rekomenduje m.in. pilne przygotowanie pakietu programów, które pomogłyby rodzicom i nauczycielom w budowaniu i rozwoju pozytywnych relacji rówieśniczych u dzieci i młodzieży.

 

Szczególną troską należy objąć dzieci z rodzin o niskim statusie majątkowym. Istotne będzie wdrożenie programów profilaktycznych skierowanych do tej grupy, które nie dopuszczą do dysfunkcji w zakresie budowania i rozwijania relacji rówieśniczych.

 

Koniecznym jest także podjęcie zintensyfikowanych, wspólnych (rodzice, nauczyciele, dzieci) wysiłków w przezwyciężaniu zjawiska przemocy rówieśniczej, a także zwiększenie poziomu wiedzy profesjonalistów (w tym nauczycieli) z zakresu przemocy rówieśniczej, zarówno w zakresie jej diagnozowania, jak i pracy z uczniami stosującymi przemoc oraz ofiarami.

 

 

Cały tekst „Badanie RPD: co piąte dziecko czuje się odrzucone przez rówieśników” – TUTAJ

 

 

Raport RPD – rówieśnicy i wsparcie społeczne – plik PDF – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 

x           x           x

 

 

O wykonawcy badań – Danae sp. z o.o. z Gdańska – zobacz TUTAJ

 Zostaw odpowiedź