1 kwietnia 2014 r. (i nie był to żart primaaprilisowy!) Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Marek Michalak uznał, że taka forma kształcenia nie daje możliwości praktycznej weryfikacji umiejętności osób, przygotowujących się do pełnienia obowiązków wychowawców kolonijnych. Jego zdaniem zasadnym wydaje się nie tylko wyeliminowanie możliwości ukończenia takiego kursu za pośrednictwem Internetu, ale także widzi on potrzebę zwiększenia liczby godzin kursu stacjonarnego, przewidzianego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Jednocześnie, Rzecznik wnioskuje o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu maksymalne zabezpieczenie praw dzieci przebywających na wypoczynku zorganizowanym.

 

 

Tekst wystąpienia RPD do Ministra Edukacji Narodowej –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.brpd.gov.plKomentarze niedostępne