5 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wprowadzenia regulacji ograniczającej dostęp małoletnich do papierosów elektronicznych, a także zakazu ich reklamy.

 

Wprowadzenie ograniczeń wiekowych w dostępie dzieci i młodzieży do papierosów elektronicznych zostało zalecone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r.

 

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia o udzielenie informacji o aktualnym etapie prac nad przepisami ograniczającymi dostęp małoletnich do papierosów elektronicznych oraz zakazującymi reklamy wyrobów zawierających nikotynę – innych niż wyroby tytoniowe.

 

> Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 5 maja 2015 r.

> Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 30 września 2014 r.

 
Źródło:www.brpd.gov.plZostaw odpowiedź