Na internetowej stronie Samorządu Województwa Łódzkiego pojawiła się dziś informacja, której tytuł: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Łódzkiem” może niezorientowanego w strukturze placówek oświatowych wprowadzić w błąd. Oto treść tej informacji:

Szkoły Samorządu Województwa Łódzkiego rozszerzają współpracę z biznesem. Cel jest jeden – kształcić słuchaczy pod potrzeby rynku pracy i konkretnych firm. By realizować to zadanie, marszałek Witold Stępień podpisał umowy o rozszerzeniu współpracy z kolejnymi przedsiębiorstwami: spółką Erbud Industry oraz Dalkią Łódź S.A. Efektem będą nowe kierunki i nowe kursy w Centrach Kształcenia Ustawicznego Samorządu WŁ.

 

Podpisanie porozumienia

                      Foto:www.lodzkie.pl

 

Podpisując listy intencyjne dotyczące współpracy marszałek Witold Stępień podkreślił jak istotne jest kształcenie zawodowe zgodne z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. Partnerzy mówili o wielkich potrzebach kształcenia zawodowego oraz szybkiego przygotowania nowych jakże potrzebnych kadr.

 

Współpraca Samorządu Województwa Łódzkiego z firmą Erbud Industry Sp. z o.o. będzie realizowana poprzez wspólne podejmowanie inicjatyw w kształceniu zawodowym na potrzeby branży energetycznej. Będą to m.in. kursy zawodowe w ramach zawodu technik energetyk we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowych Technologii w Łodzi (ul. Narutowicza).

 

Firma Dalkia Łodź S.A. współpracuje zaś z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (ul. Wielkopolska) kształcąc w ramach kursów w zawodzie maszynista trakcji spalinowej oraz pomocnik maszynisty trakcji spalinowej oraz kursu w ramach zawodu technik elektryk.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Szymanek, prezes zarządu Dalkia Łódź S.A., Zygmunt Artwik, prezes zarządu Erbud Industry Sp. z o.o., Dariusz Zawisza, dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Dalkia Łódź S.A., Mariusz Grochowski, prokurent Erbu Industry Sp. z o.o. oraz Sylwia Laskowska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi oraz Sławomir Fater, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

 

Źródło: www.lodzkie.pl

 

Jak można dowiedzieć się podczas uważnej lektury powyższego tekstu podpisane porozumienie obejmuje jedynie placówki, dla których organem prowadzącym jest marszałek województwa, co w tym przypadku dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, a nie szkół zawodowych, działających na terenie województwa łódzkiego, dla których organem prowadzącym są samorządy powiatowe i miast na prawach powiatu.

 

W pułapkę nieprecyzyjnych pojęć wprowadziła swych widzów także TV TOYA, zamieszczając w swym dzisiejszym programie informacyjnym relację z tej samej uroczystości podpisania listów intencyjnych, opatrzoną tytułem „ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”. Z treści wypowiedzi rozmówców tego reportażu wynika jednoznacznie, że sprawa dotyczy kursów kwalifikacyjnych, prowadzonych przez centra kształcenia ustawicznego, a nie kształcenia w szkołach zawodowych.

 

 

 Zostaw odpowiedź