Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński pogratulował laureatom konkursu ekologicznego Czysto wokół nas, świat posprzątać czas – w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów”.

 

0

 

Dziękuję za wrażliwość na problemy środowiska naturalnego. Proszę też, byście dzielili się wiedzą ze swoimi rówieśnikami i bliskimi. Wtedy świat z pewnością będzie mniej zaśmiecony – mówił kurator Jan Kamiński podczas uroczystości podsumowującej konkurs Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

 

1

 

Uczniowie ze szkół całego województwa zgłosili w sumie 106 prac. Były to albumy, gazetki, plakaty, prezentacje multimedialne, filmy. Jurorzy ocenili m.in. rzetelność dokumentacji ukazujących nielegalne wysypiska śmieci, ale również pomysły, co zrobić, by takich miejsc było jak najmniej, a najlepiej nie było ich wcale. Autorzy najlepszych prac odebrali dyplomy i nagrody w Łódzkim Domu Kultury.*

 

 

2

 

W kategorii szkół podstawowych 1 miejsce zajęli uczniowie z SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej, przed SP nr 1 i SP nr 5 ze Skierniewic. Wśród gimnazjalistów najlepiej ocenieni zostali uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie (1 miejsce), Gimnazjum nr 32 w Łodzi (2) oraz Zespołu Szkół w Zygrach

 
Tekst i zdjęcia: www.kuratorium.lodz.pl

 

*Uroczystość odbyła się wczoraj, 7 grudnia, w jednej z sal Łódzkiego Domu Kultury.

 

> Lista laureatów dla szkół podstawowych

> Lista laureatów dla szkół gimnazjalnychZostaw odpowiedź