Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

T R E Ś Ć  R OO Z P O R Z Ą D Z E N I A   –   TUTAJ

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  –  TUTAJ

 

 

2.PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  –  TUTAJ

 

 

3.PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW: HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM ORAZ SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE PRZED DNIEM 1 WRZEŚNIA 2022 R. –  TUTAJ

 

 

4.PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM ORAZ SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI  KSZTAŁCENIE PRZED DNIEM 1 WRZEŚNIA 2024 R. –  TUTAJ

 

 

x           x            x

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

x          x          x

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/

 

 Zostaw odpowiedź