Niezależnie od rozpoczęcia wypłat – nadal można dokonywać przelewów na ten fundusz

 

 

Dziś na portalu Prawo.pl zamieszczono informację, zatytułowaną „Od poniedziałku wypłaty z funduszu strajkowego”. Oto jej obszerne fragmenty:

 

Ruszyły wypłaty z funduszu strajkowego, do Związku Nauczycielstwa Polskiego napłynęło aż 30 tys. wniosków o zapomogę. Na pomoc mogą liczyć nauczyciele o najniższych dochodach, którzy strajkowali co najmniej przez dziewięć dni.

 

Na koncie “Wspieram nauczycieli” zebraliśmy 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą – podkreśla ZNP. […]

 

Komitet zdecydował, że kwota wypłacana strajkującym wyniesie 500 zł (brutto). Zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

-brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;

-w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;

-są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

 

[…] Pierwsze wypłaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczną się 8 lipca 2019 r

 

 

Źródło: www.prawo.plZostaw odpowiedź