Dzisiaj na stronie dziennika „RZECZPOSPOLITA” znaleźliśmy artykuł Mateusza Rzemka, zatytułowanyMEN szykuje zmiany w Karcie nauczyciela – co się zmieni”. Oto jego fragmenty i link do źródła:

 

[…] W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazała się w środę zapowiedź nowelizacji Karty nauczyciela. Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że jeszcze w II kwartale tego roku szeroka zmiana przepisów oświatowych ma zostać przyjęta przez rząd i trafić do Sejmu.

 

 

Co będzie zawierać projekt zmian?

 

MEN przede wszystkim wskazuje na przepisy doprecyzowujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli. Wydłużony do 14 dni ma być okres na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Zostaną także doprecyzowane przypadki, gdy nie ma potrzeby takiego zawiadomienia. Z zapowiedzi zmian nie wynika jednak, jakie to będą przypadki. Określony zostanie natomiast termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmieni się okres, w którym może być postępowanie dyscyplinarne.

 

Doprecyzowane zostaną także przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. Z informacji przedstawionej przez MEN wynika, że te zmiany mają być odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych. […[

Nowela przewiduje także nowe zadania dla centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, które mają prowadzić testy diagnostyczne i analizy.

 

 

Cały artykuł „MEN szykuje zmiany w Karcie nauczyciela – co się zmieni”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

Więcej informacji o przygotowywanym projekcie zmian ustawowych w obszarze prawa oświatowego na stronie BIP Rady Ministrów – „Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”   –   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź