Od egzaminów ustnych rozpoczęła się dzisiaj poprawkowa sesja maturalna. Do 28 sierpnia przeprowadzone zostaną wszystkie poprawkowe egzaminy ustne, zaś egzaminy pisemne odbędą się jutro, czyli 25 sierpnia. Według informacji CKE deklaracje przystąpienia do egzaminów poprawkowych złożyło ok. 76,5 tys. abiturientów. Oto fragment informacji, jaką na ten temat zamieszczono na portalu oswiata.abc.com :

 

Najwięcej zdających zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matema- tyki. Takich osób jest ponad 67 tys.; 23,5 tys. to abiturienci, którzy w tym roku zdawali maturę w nowej formule, a 43,5 tys. w starej formule.

 

Sciaga-na-rece-obrazek_duzy_4028305

 Foto: www.dlamaturzysty.info/

 

Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić 1195 abiturientów; 739 – zdawać będzie zgodnie z nową formułą, 456 – w starej.

 

Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek będzie zdawanych z języka angielskiego. Chęć poprawy niezdanego egzaminu zadeklarowało z tego przedmiotu 4301 abiturientów (744 – w nowej formule, 3557 – w starej).

 

Poprawkę pisemną z niemieckiego ma zdawać 335 maturzystów (17 – w nowej formule, 318 – w starej), z rosyjskiego – 93 maturzystów (21 – w nowej formule, 72 – w starej), z francuskiego – 5 maturzystów (jedna osoba w nowej formule, 4 w starej), z hiszpańskiego – 2 maturzystów (obie osoby w nowej formule).

 

Łącznie z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego w sierpniu zadeklarowało blisko 73 tys. abiturientów, a egzaminu ustnego około 3,5 tys. maturzystów. […]

 

Deklaracje chęci poprawy w sierpniu niezdanego egzaminu ustnego z polskiego złożyło 1171 osób (734 – w nowej formule, 437 – w starej), z niemieckiego – 293 (55 w nowej formule, 238 – w starej), z rosyjskiego – 10 (2 w nowej formule, 8 – w starej), z hiszpańskiego – 6 (3 w nowej formule, 3 – w starej), francuskiego – 2 (obie osoby w starej formule), z włoskiego – jedna osoba (w nowej formule).[…]

 

Źródło: www.oswiata.abc.comZostaw odpowiedź