Foto:gogle.pl

 

Jak poinformowało MEN, dzisiaj  około 272 600 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, którzy zadeklarowali  wolę zdawania tego egzaminu,  przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 25 maja.

 

Poniżej przytaczamy  fragmenty z komunikatu. zamieszczonego na stronie MEN, zawierające podstawowe informacje       o tegorocznej sesji egzaminacyjnej:

 

[…] Około 272 600 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2017/2018, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

 

w części pisemnej:

język polski – na poziomie podstawowym,

matematyka – na poziomie podstawowym,

ęzyk obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

 

w części ustnej:

język polski – bez określania poziomu,

język obcy nowożytny – bez określania poziomu,

język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

 

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe. […]

 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających)

geografia – 72 919 osób (26,7% zdających)

matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających)

język polski – 54 657 osób (20,0% zdających)

biologia – 50 058 osób (18,4% zdających)

chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających)

wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających)

fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających)

historia – 20 641 osób (7,6% zdających)

informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających).

 

Cały komunikat  „Egzamin maturalny 2018”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

ARKUSZE EGZAMINACYJNE    –   TUTAJ  

 

 

Więcej o egzaminie maturalnym 2018  –  TUTAJ

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych 2018 [Źródło: www.eska.pl]

 

 

 

W Łodzi do matury przystąpiło ponad 6 tys. maturzystów w, w całym województwie –   ok.22 tysiące. Jak można o tym przeczytać w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”  – „W Łodzi zdaje ją (maturę) 7016 uczniów. Niektórzy z nich przyjechali w poszukiwaniu wykształcenia z mniejszych miast województwa. Wśród tegorocznych maturzystów spora jest też grupa Ukraińców”.

 

Foto: Tomasz Stańczak. Agencja Gazeta [www.lodz.wyborcza.pl/lodz/]

 

Spośród tych ostatnich większość mieszka w bursie szkolnej przy ul. Rodakowskiego 16. Jeśli pokusić się o analogię, to dla młodzieży szkolnej byłaby ona mniej więcej tym, czym dla łódzkiej społeczności studenckiej jest Dom Studencki nr XIV. Chodzi o słynną „Wieżę Babel”, czyli akademik zamieszkiwany głównie przez studentów z zagranicy.[…]

 

 

Więcej – Matura 2018 w Łodzi. Maks, Michał i Cyryl z Ukrainy zdają dziś maturę w Łodzi. Trzymamy za Was kciuki!   –   TUTAJ

 

Źródło: www. lodz.wyborcza.pl

 

 

Minireportaż o łódzkich maturach z dwu łódzkich liceów zamieściły Wydarzenia TV TOYA  –   TUTAJZostaw odpowiedź