Foto: www.pl.wikipedia.org

 

 

Dzisiaj po południu, najpierw na stronie PAP, potem powołując się na to źródło, na stronach innych mediów pojawiła się informacja, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została złożona petycja, domagająca się natychmiastowego zatrzymania procesu  wprowadzania reformy edukacji. Pod pismem podpisali się przedstawicieli niżej wymienionych ruchów i organizacji rodzicielskich:

 

„Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji”, „Zatrzymać Edukoszmar”, „Strajk Obywatelski Edukacja”, koalicji „Nie dla Chaosu w szkole”, Forum Rad Rodziców, Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, oraz Poznańskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.

 

 

Oto fragmenty informacji prasowej PAP:

 

Czekamy na to, że wreszcie ktoś poważnie potraktuje głos rodziców. Zechce nas wysłuchać, zrozumieć nasze argumenty i zatrzymać to szaleństwo, które się wiąże z wprowadzaniem reformy” – powiedziała po złożeniu petycji dziennikarzom Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji”. Pytana o zapowiedziany na piątek strajk rodzicielski powiedziała, że to jedyna forma protestu, jaka pozostała rodzicom. Podkreśliła, że taki strajk to „absolutnie legalna forma protestu” i że rodzicie mają prawo tak postąpić.

 

Chciałem zaapelować do rodziców, żeby zainteresowali się reformą. Niech nie dadzą sobie wmówić, że reforma polega tylko na likwidacji gimnazjów. Likwidacja gimnazjów jest tylko elementem tej reformy, a zniszczenia, które z niej wynikają, będą dużo poważniejsze, dużo gorsze dla dzieci i dużo dłużej będą trwały niż nasze protesty, a nasze protesty będą trwały do skutku. Na razie są zaplanowane do czerwca” – powiedział Olgierd Porębski z koalicji „Nie dla Chaosu w szkole”.[…]

 

W liście do premier rodzice zawarli 10 postulatów. Obok natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji chcą także: rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych, spójnej koncepcji rozwoju edukacji, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.

 

Domagają się również: starannego przygotowania podstaw programowych, szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia, podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia nakładów finansowych na oświatę oraz zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.[…]

 

Według rodziców, którzy w poniedziałek złożyli petycję skierowaną do premier strajk rodzicielski 10 marca to nie tylko protest rodziców z Warszawy i miejscowości podwarszawskich.Protestuje Gdańsk, Poznań, Zielona Górka, Kraków” – wyliczał Porębski. Dodał, że pod petycją do premier podpisane są organizacje i ruchy rodzicielskie z wielu miast Polski.[…]

 

Cały tekst „Rodzice żądają zatrzymania reformy edukacji”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.pap.pl

 

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź