20 stycznia 2021 r. na oficjalnej stronie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi – dr. hab. Marcina Gołaszewskiego, zamieszczono informację o tym, że Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego zapowiedział likwidację wszystkich filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego, działających do tej pory na terenie województwa łódzkiego.

Poniżej zamieszczamy ten tekst bez skrótów:

 

Protestujemy przeciwko niszczeniu bibliotek przez PiS ! Nie pozwolimy pozbawić Mieszkańców dostępu do literatury i kultury. Tylko okupanci niszczyli miejsca kulturotwórcze.

 

Mówimy NIE! likwidacji 18 bibliotek w całym województwie!

 

Rada Miejska w Łodzi wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zapowiedzią Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącą likwidacji wszystkich filii bibliotek pedagogicznych na terenie całego województwa.

 

Zgodnie z przekazaną informacją likwidacji mają ulec wszystkie filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi znajdujące się w: Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu.

 

Ponadto zlikwidowane mają zostać filie w: Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie i Bronowie.

 

Rada Miejska w Łodzi potępia próbę likwidacji wszystkich filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi uznając, iż biblioteki nie są tylko miejscami, gdzie wypożycza się książki, ale miejscami, gdzie odbywają się warsztaty dla nauczycieli, konferencje oraz różne wydarzenia dla dzieci.

 

Biblioteki są miejscem przechowywania cennych materiałów zwartych, woluminów, a także materiałów cyfrowych. Zbiory biblioteki stanowią książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku gromadzone z myślą o potrzebach swych głównych użytkowników – nauczycieli. Jest to literatura z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna i lektury uczniowskie, programy i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problemów oświaty w regionie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka gromadzi także materiały archiwalne i muzealne dotyczące historii oświaty w województwie łódzkim.

 

Biblioteka Pedagogiczna, to placówka nowoczesna, skomputeryzowana, wszechstronnie zaspokajająca potrzeby środowiska oświatowego w województwie łódzkim.

 

Dlatego też Rada Miejska w Łodzi apeluje do Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Iwony Koperskiej o zaniechanie próby zniszczenia placówek filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

 

Rada Miejska w Łodzi domaga się uszanowania dorobku i pracy wielu pokoleń, które budowały dobre imię i pozycję bibliotek w środowisku lokalnych społeczności, a w szczególności wśród nauczycieli, uczniów i studentów. Domaga się wstrzymania likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i zaprzestania traktowania ich jako balastu finansowego i źródła oszczędności. Polacy zasługują na dostęp do literatury, wiedzy fachowej oraz do miejsc o charakterze kulturotwórczym. Domaga się także zaprzestania kampanii przeciwko polskiej oświacie i kulturze.

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ŁODZI

[Projekt]

 

§1. Rada Miejska w Łodzi negatywnie ocenia próbę ograniczenia statutowej działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi poprzez likwidację wszystkich jej filii zapowiedzianą przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

§2. W opinii Rady Miejskiej w Łodzi doprowadzi to do odcięcia społeczności małych miejscowości od dostępu do kultury, edukacji i wiedzy, a działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w samej Łodzi zostanie zakłócona poprzez dramatyczny wzrost grupy czytelników.

§3. Rada Miejska w Łodzi apeluje do Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego o zaniechanie próby zniszczenia placówek filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

§4. Rada Miejska wyraża solidarność z mieszkańcami wszystkich miejscowości, w których filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi miałyby zostać zniszczone, a ich 50, a nawet 70-letni dorobek roztrwoniony.

§5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do przekazania niniejszego stanowiska Marszałkowi Województwa Łódzkiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wojewodzie Łódzkiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

 

Źródło: www.facebook.com/Golaszewski.Lodz/posts

 

 

Komentarz redakcji:

 

Teraz będziemy oczekiwali uchwał rad miejskich: Kutna, Łęczycy, Pabianic i Zgierza, a także Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Brzezin, Bełchatowa, Opoczna, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębic, Wieluniu, Pajęczna i Wieruszowa, protestujących przeciw cięciom, jakie zarządziły władze Łodzi w budżetach łódzkich placówek oświatowych.Zostaw odpowiedź