Dziś (25 listopada) „Gazeta Prawna” zamieściła obszerny artykuł Artura Radwana, zatytułowany „Świetlice dzielą rodziców i szkoły”. Oto jego obszerne fragmenty i link do pełnej wersji:

 

Dyrektorzy domagają się otwarcia świetlic dla dzieci innych rodziców pracujących, a nie tylko tych walczących z COVID-19. Chcą też ujednolicenia wytycznych dotyczących działania zerówek szkolnych.

 

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami zdalne nauczanie będzie trwało przez kolejne trzy tygodnie, aż do świąt Bożego Narodzenia. Tuż po nich, od 4 stycznia rozpoczną się dwutygodniowe zimowe ferie. Resort edukacji ma nadzieję, że po ich zakończeniu (17 stycznia) przynajmniej najmłodsze dzieci i uczniowie, którzy przystępują do egzaminów końcowych, wrócą do szkół. Do tego jednak czasu będą obowiązywać dotychczasowe zasady związane z nauką na odległość, a także opieką zdalną. Jej zapewnienie generuje dodatkowe problemy.* Dlatego dyrektorzy placówek oświatowych i związkowcy domagają się zmian w działaniu świetlic i przedszkoli.*[…]

 

Apelujemy do resortu edukacji, aby zezwolił nam na przyjmowanie do świetlic również uczniów tych pracujących rodziców, którzy nie są np. policjantami, lekarzami czy pielęgniarkami walczącymi z pandemią. Upraszczając, chodzi o wszystkich pracujących opiekunów, którzy nie mogą przebywać z dziećmi w domumówi Izabela Leśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 i sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Zaznacza, że taka możliwość nie powinna dotyczyć tych pracowników, którzy korzystają z zasiłku opiekuńczego.

 

Podobnego zdania są inni dyrektorzy. […]

 

Robert Kamionowski, ekspert ds. prawa oświatowego, radca prawny z kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office, małe zainteresowanie wśród rodziców, którym przysługuje prawo zostawienia dzieci na świetlicy, upatruje w tym, że w myśl przywołanych powyżej przepisów dyrektorzy nie mają formalnie możliwości zapewniania im obok opieki udziału w zdalnych lekcjach.

 

Inny problem to brak możliwości weryfikacji, czy rodzic, który przyprowadza dziecko na świetlicę, rzeczywiście zajmuje się zwalczaniem COVID-19.

 

Wczoraj jeden z ojców powiedział, że napisze oświadczenie, iż jest w grupie uprzywilejowanych pracowników, a ja i tak nie ustalę, gdzie pracuje, bo nie mam ku temu podstaw. Trudno było się z nim nie zgodzić mówi Izabela Leśniewska. –Jedyne, co mogłam zrobić, to uprzedzić go, że jeśli zachoruje nauczyciel zajmujący się jego dzieckiem i dojdzie do nieszczęścia, to prokurator z pewnością będzie badał legalność jego oświadczenia – wyjaśnia Leśniewska.

 

Różnica w liczbach

 

Ale to niejedyne problemy, z jakimi borykają się szefowie placówek oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do rządu, aby ten ponownie wprowadził obniżone limity miejsc w przedszkolach.

 

Jeszcze w maju w grupie mogło przebywać 12 przedszkolaków. Przypomnę, że wtedy dzienna liczba zachorowań była na poziomie 200–300wskazuje Krzysztof Baszczyński. Obecnie zachorowań jest zdecydowanie więcej. A limity są takie, jak przed pandemią – zaznacza. […]

 

 

Zmiany statutów

 

Również wprowadzenie jednego terminu ferii zimowych dla uczniów ze wszystkich województw to wyzwanie dla dyrektorów szkół.

 

W dniach od 4 do 5 stycznia mieliśmy ustalone dni dyrektorskie, czyli bez nauki. Przepisy nie pozwalają nam na ich wyznaczenie w innym terminie, bo musieliśmy je ustalić z rodzicami do 30 września. Dodatkowym problemem są też zapisy statutowe, z których wynika, że w drugim tygodniu stycznia powinna się odbyć rada klasyfikacyjna śródroczna mówi Jacek Rudnik. [wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach – OE]

 

Tyle że w tym czasie będą ferie, a nauczyciele na urlopach. […]

 

Co na te wszystkie zarzuty resort edukacji? Przyznaje jedynie, że wciąż trwają rozmowy i ostateczny kształt przepisów będzie uzależniony od wyników konsultacji i rozmów z podmiotami zainteresowanymi.

 

 

 

Cały artykuł „Świetlice dzielą rodziców i szkoły – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź