25 lipca.   List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów.

 

Dziś Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i poprosiła o dalszą współpracę przy precyzowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie edukacji.

 

Pełna treść listu  –  czytaj dalej  TUTAJ

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

 

27 lipca   Wyprawka szkolna 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów

 

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.

 

Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:

> uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

> uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.[…]

 

Więcej  –  TUTAJ

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

 

28 lipca  – „Dziennik Gazeta Prawna” –  Reforma edukacji: Nikt nie chce umierać za gimnazja

 

[…] Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia pomysł zmian w edukacji proponowanych przez resort edukacji. Ponad połowa jest za likwidacją gimnazjów – wynika z sondażu dla DGP zrealizowanego przez panel badawczy Ariadna. […]

 

Więcej  –  TUTAJ

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.plZostaw odpowiedź