12 lipca. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała Sławomira Kuligowskiego na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Sławomir Kuligowski od 12 kwietnia 2016 pełnił obowiązki dyrektora ORE. Jest historykiem, wieloletnim nauczycielem, działaczem samorządowym, regionalistą. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii, specjalizuje się w dziedzinie historii najnowszej.[…]

 

Więcej  –  TUTAJ

 

 

Przy okazji nadrabiamy zaległości informacyjne: Z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Patrz  –  Zarządzenie MEN z dn. 20 czerwca 20116 roku  –  TUTAJ

 

 

 

13 lipca –  na stronie OSKKO  zamieszczono stanowisko tego stowarzyszenia wobec ogłoszonych w Toruniu przez minister edukacji Annę Zalewską zmian w systemie edukacji.

 

Oto początek tego dokumentu:

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) przedstawia postulaty dotyczące planowanych zmian w oświacie i wnioskuje o ich uwzględnienie.

 

I. Oświata, od początku zapowiedzianych zmian, będzie borykała się z nieznajdującym uzasadnienia, systemowym problemem.

 

Jak wiele trzeba zmienić, by nie uzyskać zmiany? Projektowane zmiany powodują pojawienie się nowego, obciążającego setki samorządów, miliony uczniów, rodziców i ponad pół miliona nauczycieli problemu wielkiej reorganizacji sieci szkół, która nie znajduje uzasadnienia w przewidywanym podwyższeniu jakości edukacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie wskazano celu powrotu do sytuacji sprzed reformy edukacji w 1999 r., tak istotnego, by uzasadniał wieloletnie problemy organizacyjne i finansowe, od banalnych spraw jak konieczność wymiany setek tysięcy pieczątek (w tym pieczęci urzędowych), dokumentów, usług (nowe sztandary, numery NIP, itp.) po wielkie wydatki na odprawy zwalnianych nauczycieli i reorganizację budynków. Nie zgadzamy się ze zdaniem, że w wyniku proponowanej zmiany strukturalnej żaden nauczyciel nie straci pracy. Utrata pracy czeka też pracowników administracyjnych redukowanych i likwidowanych szkół. To dla wszystkich społeczności lokalnych wielki problem społeczny i materialny.

 

W propozycji cofnięcia systemu oświaty do 1999 r. nie zwrócono uwagi na powody, dla których przed prawie już 20 laty wprowadzono w Polsce reformę edukacji. Zmiany miały na celu wyeliminować patologie i dysfunkcje minionego systemu, takie jak: […]

 

Pełna treść stanowiska OSKKO  –  TUTAJ

 

 

 

14 lipca. Minister edukacji przedstawiała w czwartek na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego informację na temat kierunków zmian w systemie edukacji.

 

Oto fragment komunikatu o tym wydarzeniu:

 

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo od roku szkolnego 2017/2018 poprzez wydłużenie nauki w szkołach podstawowych i wygaszanie gimnazjów. Uczniowie, którzy jesienią tego roku rozpoczną naukę w VI klasach szkoły podstawowej po ich skończeniu zamiast do gimnazjów pójdą do VII klas szkoły powszechnej. Uczniowie, którzy w tym roku we wrześniu rozpoczną naukę w I klasach gimnazjów będą ostatnim rocznikiem, który będzie się w nich uczył.

 

W 2019 roku (…) będą na progu liceum dwa roczniki, bo nie da się tego elastycznie przeprowadzić. Ale uczniowi po trzeciej klasie gimnazjum nie powiemy, że teraz czeka go 4-letnie liceum i będzie się uczył 13 lat, a nie 12 lat. On musi dokończyć naukę na bazie tej podstawy programowej, na której się uczył. To nie będą klasy razem, ale będzie klasa po gimnazjum i klasa po szkole powszechnej” – tłumaczyła w czwartek Zalewska.

 

Więcej  –  TUTAJ

 

 

UWAGA: Ostatni komunikat z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  jaki zamieszczono na jej stronie internetowej nosi datę 8 czerwca 2016 r.

 Zostaw odpowiedź