www.zspkleszczow.pl

 

 

Dopiero dzisiaj na stronie ŁKO zamieszczono informację o Regionalnym Kongresie Zawodowym, który odbył się w miniony czwartek (28 marca) w Kleszczowie. Oto jej wybrane fragmenty:

 

 

W czwartek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie spotkali się dyrektorzy szkół branżowych i techników, pracodawcy oraz samorządowcy. W spotkaniu uczestniczyli: wiceminister edukacji Marzena Machałek, wicewojewoda Karol Młynarczyk i kurator Grzegorz Wierzchowski.

 

Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie to 14 z cyklu spotkań, które w całym kraju od początku marca organizowane są przez wojewodów i kuratorów oświaty, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ich celem jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie zawodowym zmierzających do zwiększenia wpływu pracodawców na kształcenie młodzieży, a co za tym idzie dostosowania szkolnictwa branżowego i technicznego do rzeczywistych potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy.[…]

 

Najważniejsze zmiany w przepisach omówił kurator Grzegorz Wierzchowski. Wyższe wynagrodzenie dla młodocianych pracowników, stypendia stażowe dla uczniów, czy też traktowanie wyniku egzaminu zawodowego jako części wyniku matury – to usprawnienia, które zachęcić mają młodzież do wyboru kształcenia w szkole branżowej lub w technikum. […]

 

Obecną ofertę szkolnictwa branżowego i porównanie jej z zapotrzebowaniem pracodawców w naszym regionie przedstawiła Katarzyna Pawlata z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Temat monitorowania rynku pracy i tworzenia prognoz zapotrzebowania na absolwentów szkół branżowych rozwinął dr hab. Piotr Mikiewicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. […]

 

Foto: www.zspkleszczow.pl

 

 

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie – w mniejszych grupach – rozmawiali o zmianach w polskim systemie edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoją nie tylko społeczności szkolne, ale też przedsiębiorcy i samorządy.

 

Podczas całego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie swoją ofertę kształcenia prezentowały szkoły branżowe i technika z naszego województwa.[…]

 

Cały komunikat „Regionalny Kongres Zawodowy w Kleszczowie”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl/

 

 

Informacja o tym wydarzeniu na stronie szkoły-gospodarza  –  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie    –    TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Wybór akurat najbogatszej gminy w Polsce i szkoły zawodowej tam działającej – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, prowadzącej kształcenie w klasach pod pod patronatem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów budzi nasze poważne wątpliwości. Czy można debatować o warunkach pracy szkolnictwa zawodowego w tak nietypowej gminie i szkole, prezentować bazę i wsparcie TAKIEGO ewentualnego pracodawcy, które głównie mogły wpędzić w depresję obecnych tam dyrektorów i nauczycieli, nie tylko tych 16 prezentujących się na Kongresie szkół zawodowych z województwa.

 

No, chyba że prawdziwym celem tego eventu był kolejny propagandowy fajerwerk wzorem potiomkinowskich wiosek…  [WK]Zostaw odpowiedź