Foto:www.google.com

 

MEN ufa, ze że nauczyciele wypełnią swoje obowiązki, jako egzaminatorzy.

 

 

Na portalu wPolityce.pl znaleźliśmy wywiad z wiceministrem Maciejem Kopciem. Oto fragment tego materiału, poprzedzający zapis rozmowy:

 

Zakładamy, że nauczyciele, którzy zostali powołani do zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, świadomie podpisali decyzje o powołaniu do nich i wypełnią swoje obowiązki z tym związane powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć w wywiadzie dla PAP.

 

Wiceminister podkreślił, że system egzaminów zewnętrznych i procedury z nim związane są bardzo skomplikowane, nie biorą pod uwagę, że któryś z jego uczestników nie wypełni roli, którą mu w nim wyznaczono. Dodał, że przepisy nie pozwalają na zmianę terminu przeprowadzenia egzaminów. Przesunięcie terminu – ze względu na zapowiedziany strajk nauczycieli domagających się podwyżki o 1000 zł – nie jest też możliwe z powodów logistycznych. Kopeć podał, że egzaminatorzy będą mieli do sprawdzenia kilka milionów prac: oprócz arkuszy z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, także arkusze maturalne, a arkusze gimnazjalistów i ósmoklasistów muszą być sprawdzone przed końcem zajęć szkolnych.[…]

 

Cały tekst rozmowy z wiceministrem Maciejem Kopciem     –     TUTAJ

 

Źródło: www.wpolityce.pl

 

 

 

Ale na wszelki wypadek MEN przygotowuje nowelizację rozporządzenia, która pozwoli na uzupełnianie składów zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących podczas kwietniowych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.

 

 

Oto fragmenty informacji zatytułowanej MEN strajku się nie obawia, ale zmienia zasady wyznaczania egzaminatorów” ze strony portalu Prawo.pl :

 

[…] MEN przygotował projekt rozporządzenia, które umożliwia powołanie nauczycieli spoza szkoły w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących. Stanie się to, gdy nie będzie możliwości uzupełnienia składu pedagogami zatrudnionymi w danej szkole.

 

 

Więcej nauczycieli spoza szkoły

 

Obecne regulacje stanowią, że do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której jest przeprowadzany egzamin. W skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany ww. egzamin, oraz co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce. […]

 

Rozporządzenie wprowadzi przepis przejściowy, który pozwala na dokonanie zmian w już powołanych zespołach egzaminacyjnych – w roku szkolnym 2018/2019.

 

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego uważa zmianę za oczywistą reakcje na zapowiedź strajku pedagogów. Podkreśla także, że pomysł budzi duże wątpliwości – bo nie ma podstawy prawnej, by kazać nauczycielom brać udział w egzaminach w innej szkole, art. 42 KN zobowiązuje ich do pomocy w egzaminach, ale w szkole, w której są zatrudnieni – Ta zmiana wywoła chaos i postawi przeprowadzanie egzaminów na głowie. Zasiadanie w komisji egzaminacyjnej to nie pobór do wojska, nie można zmusić pedagoga z innej szkoły, by stawił się w innej placówce – podkreśla wiceprezes ZNP. […]

 

Cała informacja „MEN strajku się nie obawia, ale zmienia zasady wyznaczania egzaminatorów”     –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź