Oto najnowsza informacja (9 marca 2023 r.) ze strony Radia ŁÓDŹ o konferencji prasowej w sprawie  nowej wysokości stypendiów dla uczniów łódzkich szkół:

 

Screen z relacji filmowej [www.facebook.com/MoskwaWodnicka/]

 

Małgorzata Moskwa-Wodnicka – wiceprezydentka Łodzi

 

 

Stypendium dla łódzkich uczniów wyższe o 100 proc.

 

O podwyższeniu stypendium dla łódzkich uczniów zadecydują radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Uchwała przewiduje, że od nowego roku szkolnego stypendium Mia100 Zdolnych zamiast dotychczasowej kwoty 250 zł miesięcznie ma wynosić 500 zł.

 

Zmianie ulec ma także czas przewidziany na składanie wniosków. Termin wydłuży się o kilka dni i przesunie z 31 sierpnia na 5 września.

 

Postulat, który wyniknął ze strony dyrektorów szkół, to by rozszerzyć szkoły podstawowe również o klasy I-III, nie mamy tutaj ocen, nie mamy średniej, ale jest ocena opisowa, więc wszyscy uczniowie szkół podstawowych będą mogli ubiegać się o to stypendium. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej chętnych, a my zachęcamy, żeby ci, którzy będą otrzymywać stypendium, pozostali w naszym mieście i dalej rozwijali swoje pasje – mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. […]

 

Kryterium dla klas I-III to ocena opisowa bardzo dobra lub celująca, dla klas IV – VIII to średnia co najmniej 5.0. Kandydaci z liceów również muszą uzyskać średnią minimalna 5.0 i poświadczyć udział w olimpiadach i konkursach, podobnie jak uczniowie szkół zawodowych i branżowych, ale w tych przypadkach kryterium średniej ocen to 4.75.

 

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 Zostaw odpowiedź