Konferencja prasowa Rady Dzieci i Młodzieży RP. Przemawia Aleksandra Horoszko –  przewodnicząca RDiM:

 

„Naszym zdaniem polska szkoła nie powinna być miejscem, które będzie zwalczać technologie. Powinna być miejscem, które edukuje (…). Bardzo ważnym dla nas elementem są programy profilaktyczne, informacje, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak radzić sobie z hejtem, ale także ze skutkami nadużywania telefonu” – mówiła Przewodnicząca Rady Aleksandra Horoszko

.

[Źródło: https://www.facebook.com/radamlodziezy/videos/1388675078608951/]

 

 

 

Kontynuując temat, który podjęliśmy 2 lutego w materiale Opowieść o tym, czy Rada Dzieci i Młodzieży jest niezależnym ciałem doradczym”, w którym padła informacja, ze minister Czarnek oczekuje od Rady Dzieci i Młodzieży rekomendacji w sprawie ewentualnego zakazu używania telefonów w szkołach, informujemy, że już w piątek 3  lutego na fanpage RDiM zamieszczono taki post:

 

 

Rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży RP na temat korzystania z telefonów w szkole!

 

Wnioski oparliśmy na wynikach ankiety oraz dyskusjach z koleżankami i kolegami podczas ogólnopolskich konsultacji.

 

Panu Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi rekomendujemy między innymi:

 

 

>Rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych, portali internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej.

 

>Programy profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, konsekwencji hejtu, skutków nadużywania korzystania z telefonów.

 

 Rekomendacje dla szkół podstawowych!

 

>Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela.

 

 

 

 

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych !

 

>Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.

 

>O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

 

 

Cała lista rekomendacji dostępna jest na stronie MEiN*  –  TUTAJ

 

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/radamlodziezy/

 

 

 

*W materiale na stronie MEiN Aleksandra Horoszko został przedstawiona jako wiceprzewodnicząca RDiM. Ciekawe, czy to niewiedza  opracowujących ten materiał, czy świadoma dezinformacja, spowodowana pamięcią o długiej historii awansów pani Aleksandry…

 Zostaw odpowiedź