Oto wypełniona po brzegi sala gimnastyczna łódzkiego Zespołu Szkół Rzemiosła, w której w sobotę 29 września zasiedli uczestnicy konferencji, zorganizowanego pod hasłem „Razem Zmienimy Edukację” przez Łódzki Regionalny Klubu Budzących się Szkół.

 

 

Zaskoczeniem – pozytywnym, nie tylko dla reportera, ale także dla inicjatorów tego spotkania, była wysoka frekwencja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 230 osób (nie wszyscy obecni w sali zostali zarejestrowani). Obok dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół przyjechali także gotowi na zmiany ich koleżanki i koledzy z terenu województwa łódzkiego, ale odliczyły się także osoby z Opola, Gdańska, Ustki czy nawet z Suwałk! Oto „tłumek” uczestników, w kolejce do rejestracji.

 

 

W korytarzu wiodącym do sali gimnastycznej można była zakupić książki, promujące rzeczywistą reformę edukacji:

 

 

 

Stoisko wydawnictwa „Dobra Literatura” z książkami, promującymi „ewolucję kopernikańską” w edukacji.

 

 

 

Stoisko Centrum Edukacji Daltońskiej „Plandaltonski.pl”. Anna Sowińska wpisuje dedykację w zakupionej książce „Nasz plan daltoński”. Obok stoi Robert Sowiński – współautor tej publikacji.

 

 

 

Otwarcie konferencji: Z mikrofonem – Jarosław Krajewski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, w Łodzi. Za nim stoją – od prawej: Marcin Józefaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, Bożena Będzińska-Wosik – dyrektorka SP nr 81 w Łodzi, Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka SP nr 137 w Łodzi i Zofia Wrześniewska – dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

 

 

A oto fotoreportaż z wystąpień w części plenarnej spotkania:

 

 

Siła myślenia wizualnego” – Elżbieta Curyło, trener wizualizacji.

 

 

 

„Dlaczego potrzebna jest zmiana?” – Tomasz Bilicki, prezes Fundacji INNOPOLIS.

 

 

 

„Empatia – jak zmienić edukację zmieniając siebie”- Aleksandra Miegoń – trener Family-Lab Polska, psycholog kliniczny.

 

 

 

„Strategia planu daltońskiego – wyzwanie czy odpowiedź na potrzeby dzieci” – Ewa Morzyszek – Banaszczyk, dyrektor SP137 w Łodzi, trener, edukator, coach.

 

 

 

Jak się robi najlepszą szkołę w świecie i jak zacząć zmianę?” – Izabela Gorczyca , Szkoła NO BELL w Konstancinie Jeziorna , założyciel Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni -FLOW.

 

 

 

Oto plansza, na której uczestnicy, wchodząc lub wychodząc z sali konferencyjnej, zaznaczali tematy, które są dla nich interesujące – wskazówki dla animatorów Klubu „Budzących się Szkół” na przyszłość.

 

 

Poniżej zamieszczamy fotomigawki z zajęć warsztatowych (pierwsza tura)

 

 

Tablica informująca o lokalizacji oferty warsztatowej.

 

 

 

„Siła myślenia wizualnego” – warsztat prowadzi Elżbieta Curyło

 

 

 

 

 

 

 

„Przywództwo a empatia” –warsztat prowadzi Aleksandra Miegoń

 

 

Lekcja wywrócona, czyli trochę zamieszania na lekcjach przyrody” – warsztat prowadzi Małgorzata Papuga, nauczycielka przyrody w SP 7.

 

 

 

„Wejdź ze mną w zmianę” – warsztat prowadzi Bożena Będzińska Wosik.

 

 

 

Plan daltoński w kontekście respektowania praw dziecka czyli pierwszy krok ku zmianie” – warsztat prowadzi Ewa Morzyszek – Banaszczyk.

 

 

„Dyskusja o dyskusji, czyli – cechy konstruktywnej debaty” – warsztat prowadzi Aneta Jamiałkowska – Pabian, nauczyciel języka polskiego w ZSG w Łodzi.

 

 

 

„(NIE)nauczanie początkowe- ocenianie, organizacja sali, współpraca z rodzicami” – warsztat prowadzi Anna Bańkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP81

 

 

 

Porozumienie językiem serca, czyli porozumienie bez przemocy” – warsztat prowadzi dr Beata Owczarska

 

 

Z niewiadomych powodów (mentalno-zdrowotnych) reporter nie dotarł do właściwej sali i nie sfotografował prowadzącej i uczestników warsztatu n.t. Lekcja wywrócona, czyli trochę zamieszania na lekcjach przyrody” – który prowadziła Małgorzata Papuga, nauczycielka przyrody w SP nr 7 . PRZEPRASZAM!

 

 

Po drugiej turze warsztatów uczestnicy konferencji „Razem Zmienimy Edukację” spotkali się ponownie w sali gimnastycznej ZSR, gdzie przedstawiono im propozycje form organizacyjnych i tematykę dalszej współpracy w ramach Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół. Z przyczyn organizacyjno-technicznych zaprezentujemy te informacje w odrębnym materiale, który zamieścimy w przyszłym tygodniu.

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź