Na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego zamieszczono komunikat:

 

65776298f6fc934063c7951fb9267d5a

 

Oto jego obszerne fragmenty:

 

Pojawia się coraz więcej lokalnych inicjatywach nauczycieli, Rad Pedagogicznych, uczniów, rodziców oraz samorządowców podejmowanych w obronie gimnazjów. Coraz częściej samorządowcy, deklarują chęć współpracy z ZNP na rzecz obrony gimnazjów i proszą o koordynowanie działań w tym zakresie. Dlatego powołujemy szeroką koalicję środowisk na rzecz gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów! – poinformował dziś (24.11.2015) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

S Broniarz na konf pras

 

Dodał, że wciąż nie ma merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. – Nie uznajemy argumentów sentymentalnych: „trzeba wrócić do starego systemu” i emocjonalnych: „bo w gimnazjach są problemy wychowawcze” – mówił szef Związku. Wyjaśniał, że dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.

 

Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m.in.:
– głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,
– zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,
– opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej, […]

 

Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:
– wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,
– wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,
– pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,
– dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.

 

Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:
– konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,
– opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,
– wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników. […]

 

Prezes Związku przedstawił harmonogram działań ZNP na rzecz obrony gimnazjów:
– przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”,
– przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli gimnazjów,
– wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie Okrągłego Stołu w sprawie oświaty,
– wystąpienie do Piotra Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego ws. projektowanych zmian w edukacji,
– zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem partnerów społecznych w postaci przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych ws. projektowanych zmian w edukacji,
– 7 grudnia br. ZNP zorganizuje dyskusję panelową z udziałem ekspertów, samorządowców, praktyków, przedstawicieli MEN i członków ZNP.

 

Cały tekst apelu ZNP Akcja zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie!” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

ZNP określiło swoje stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów już dnia 30 września 2015 w Załączniku do Uchwały Nr 19/2015 Zarządu Głównego ZNP w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego – zobacz   TUTAJZostaw odpowiedź