Foto:www.solidarnosc.org.pl

 

Powyższy plakat powstał w konsekwencji decyzji, podjętej podczas posiedzenia Rady KSOiW NSZZ „S” 31 sierpnia w Centrum Okopowa w Warszawie. Oto informacja o tych obradach  –  TUTAJ.

 

A oto najnowsze wiadomości ze strony Krajowej Sekcji Oświata i Wychowanie NSZZ „Solidarność”:

 

Nastroje wśród nauczycieli są bardzo złe, nie ukrywamy. I nie z powodów finansowych, tylko nowych zasad regulaminów szkolnych, które nie dość, że przykręcają nauczycielowi śrubę, to jeszcze musi się dokształcać za własne pieniądze. Ten pomysł minister spotkał się z fatalną wręcz reakcją środowiska, grożącą wybuchem protestów to fragment wywiadu „Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru” z Ryszardem Proksą, przewodniczącym KSOiW NSZZ „Solidarność”. Wywiad, który przeprowadzony został jeszcze zanim Rada KSOiW podjęła decyzję o akcji protestacyjnej, ukazał się w najnowszym numerze „Tygodnika Solidarność” (nr 37 z 14 września 2018 r.).

 

Foto:www.solidarnosc.org.pl

 

 

W tym samym numerze periodyku jest także artykuł Olgi Zielińskiej „Czerwona kartka dla minister edukacji”, poruszający najważniejsze problemy oświaty, wyjaśniający także, dlaczego „Solidarność” straciła zaufanie do szefowej MEN.

 

 

Źródło:www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

A co na tą inicjatywę liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego?

 

Opublikowali list do Koleżanek i Kolegów z oświatowej „Solidarności”:

 

Foto: www.znp.edu.pl

 

Oto jego fragmenty:

 

[…] Czekaliśmy na ten krok długo. My od dwóch lat protestujemy intensywnie – sami zorganizowaliśmy strajk, referendum szkolne, 50-tysięczną manifestację, liczne pikiety – i cieszymy się, że w końcu dostrzegliście skalę złych decyzji Anny Zalewskiej.

 

Teraz, 22 września Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie protestował w ramach ogólnopolskiej akcji OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac!”. […]

 

Foto: www.znp.edu.pl

 

Uważamy, że zorganizowanie protestu, choć w różnych terminach, ale w tej samej sprawie, jest sygnałem do podjęcia wspólnych działań. Dlatego, kierując się nadrzędnym interesem naszego oświatowego środowiska, zapraszamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do rozmów w celu wypracowania wspólnych działań w obronie jakości kształcenia, zwiększenia nakładów na edukację i godnego życia pracowników oświaty.

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Bądźmy razem, aby politycy zrozumieli, że nie są w stanie podzielić środowiska oświatowego!

 

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz /-/

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź