Wczoraj portal EDUNEWS.PL zamieścił informację o badaniach, jakie w kwietniu i maju, z inicjatywy portalu Librus Rodzina przeprowadzono wśród jego użytkowników na temat zdalnego nauczania, a także sposobów, w jakich szkoły je realizują. Oto pierwsza część tego tekstu oraz główne wnioski z badań, jakie przedstawiono w jego drugiej części:

 

Jak zmieniło się zdalne nauczanie?

 

Nauka zdalna trwa już ponad dwa miesiące – jak odnaleźli się w tej nowej sytuacji uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Czy zdobyli nowe umiejętności, nauczyli się wykorzystywać dostępne narzędzia? Jak to wpłynęło na komfort nauki? Portal Librus Rodzina zapytał na początku kwietnia rodziców, jak wygląda zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują nauczanie na odległość.

 

Celem badania była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz wyzwań, które zostały postawione przed wszystkimi – szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim uczniami oraz porównanie, czy na przestrzeni ponad półtora miesiąca miał miejsce istotny postęp w tym zakresie.

 

 

 

W badaniu przeprowadzonym w kwietniu wzięło udział 20 989 rodziców. W drugim badaniu zrealizowanym w maju wzięło udział 18 346 rodziców. Respondenci, którzy są użytkownikami portalu Librus Rodzina i w przeważającej większości na co dzień korzystają z dziennika elektronicznego Librus Synergia, udzielili powtórnie odpowiedzi na te same pytania.

 

W dalszej części pokrótce przedstawione są wnioski, jakie płyną z tych badań:

 

Ograniczona dostępność do sprzętu […]

Więcej lekcji online […]

Większa popularność platform wykorzystywanych do zdalnej edukacji […]

Większa samodzielność uczniów […]

Wyraźnie mniejsza potrzeba zaangażowania rodziców […]

Dzieciom jeszcze bardziej brakuje kontaktu z rówieśnikami […]

 

 

Cały tekst „Jak zmieniło się zdalne nauczanie?” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

Raport „Zdalne nauczanie. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu TUTAJ

 

 

 

 

Zobacz także raport z badania ankietowego z kwietnia 2020 r.: „Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach”  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź