Foto: www.mikolaj.org.pl

 

Podczas poszukiwania na „branżowych” portalach i stronach internetowych wartych upublicznienia materiałów, zwrócił naszą uwagę materiał, zamieszczony 9 czerwca na portalu „Edukacja-Internet-Dialog”, zatytułowany„Edukacja dzieci ma wysoki priorytet w polskiej rodzinie, nawet w mniej zamożnej.Wyniki raportu.Oto dwa fragmenty tego tekstu:

 

Według 44% respondentów badania „Równy dostęp do edukacji dzieci imłodzieży” zrealizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja i partnerów, edukacja jest najważniejszym czynnikiem określającym przyszłość dzieci. Wciąż jednak aż 43% respondentów uważa, że dzieci w Polsce nie mają równych szans edukacyjno-rozwojowych, z czego ponad 35% to respondenci z dwojgiem lub większą liczbą dzieci. Niestety według co drugiego respondenta, biorącego udział w badaniu szanse edukacyjne dzieci zależą przede wszystkim od dochodów rodziców.

 

Fundacja Świętego Mikołaja, która od 20 lat nieprzerwanie pomaga dzieciom w potrzebie, przeprowadziła wraz z partnerami ogólnopolskie badanie dotyczące równego dostępu do edukacji i rozwoju cztery lata po wprowadzeniu rządowego programu Rodzina 500+. Wnioski z raportu pokazują, że pieniądze z rządowego programu znacznie zmniejszyły wskaźniki biedy w polskiej rodzinie, ale wciąż niezamożnym rodzicom brakuje średnio 242 zł miesięcznie, aby sprostać wszystkim wydatkom edukacyjnym.[…]

 

Jak pokazały wyniki badania, rodzice twierdzący, że edukacja stanowi najważniejszy czynnik rozwoju dzieci i traktujący wydatki związane z edukacją priorytetowo, mają wielokrotnie problem z poniesieniem jednorazowego i niezaplanowanego wcześniej wydatku na rzecz dziecka. Umożliwianie dostępu do rozwoju zarówno talentów, jak i pasji dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin wciąż pozostaje wyzwaniem. Odpowiednim narzędziem do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży mogą być programy stypendialne i budowanie nieodpłatnej oferty kursów i zajęć dla uzdolnionych dzieci.

 

 

 

Cały artykuł „Edukacja dzieci ma wysoki priorytet w polskiej rodzinie, nawet w mniej zamożnej.Wyniki raportu”

                                                                                                                                                               –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.edukacjaidialog.pl

 

 

 

Wierni naszej zasadzie – niezwłocznie odnaleźliśmy ową Fundacja Świętego Mikołaja i oryginalny plik z owym raportem, zatytułowany „RAPORT – Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w Polsce”, zamieszczony tam 26 maja 2020 roku.

 

Oto fragmenty tej informacji :

 

Fundacja Świętego Mikołaja opracowała raport o dostępie do edukacji i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin w Polsce. Badania, których wyniki prezentujemy w raporcie realizowane były we współpracy z agencją badawczą 4P i Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego.

 

Mimo że edukacja szkolna w Polsce jest bezpłatna, to jednak rodzice muszą ponosić dodatkowe koszty związane z nauką swoich dzieci, od podstawowych, takich jak zakup książek, zeszytów, wszelkiego rodzaju przyborów do pisania, przez akcesoria sportowe, plastyczne, opłaty za wycieczki szkolne i bilety wstępu, aż po długofalowe wydatki związane z rozwojem indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i pasji.[…]

 

Niezamożnym rodzicom brakuje środków finansowych, aby zapewnić dzieciom naukę języka obcego, rozwijać indywidualne talenty dzieci i opłacić wyjazdy wakacyjne czy naukowe. Wciąż nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup komputera, udział w kursach i korepetycjach, a większe niezaplanowane wcześniej wydatki, wynikające z chęci inwestowania w talenty dzieci, znajdują się poza zasięgiem większości niezamożnych rodzin. […]

 

Z pewnością nadal zauważalne są poważne dysproporcje w zakresie szans na indywidualny rozwój, zależne od miejsca zamieszkania. Zakładanie, że marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci jest wyłącznie rezultatem nieudolności rodziców, jest błędem. Nierówności materialne powodują nierówności edukacyjne. 60% niezamożnych rodziców w większych miastach nie może pozwolić sobie na opłacenie zajęć dodatkowych swoich dzieci, a 47% niezamożnych rodziców nie może pozwolić sobie na zajęcia z języków obcych. Niezamożni rodzice z mniejszych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) wydają na zakup sprzętu sportowego, instrumentu do gry, czy materiałów plastycznych średnio tylko 321,90 zł, o 103,7 zł mniej niż rodzice z większych miast. W takiej sytuacji dzieci, które posiadają talenty wymagające większej inwestycji jak na przykład gra na instrumentach muzycznych, fotografia, czy sport  – choćby narciarstwo, nie są możliwe do zrealizowania. […]

 

 

Cały tekst „RAPORT – Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w Polsce”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.mikolaj.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA METODOLOGICZNA

Ilościowa część badania została zrealizowana metodą CAWI, na panelu własnym Grupy 4P w dniach 23-30.09.2019. Podstawę badania stanowiła ogólnopolska próba celowa – rodzice dzieci w wieku 7-13 lat, w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1700 zł (N=500 przy utrzymaniu zbliżonej struktury do populacji generalnej według wielkości miejscowości, płci, wieku i wykształcenia).

 

Jakościowa część badania zrealizowana została w dniach 07.10-17.11.2019 obejmując 30 wywiadów indywidualnych-pogłębionych IDI umożliwiających poznanie złożonych opinii respondentów w zakresie potrzeb i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kontekście pozyskiwania środków z programu „Rodzina 500+” (z uwzględnieniem jego ostatniej nowelizacji), w tym 26 wywiadów z rodzicami i 4 wywiady z beneficjentami programu. Zastosowano podział terytorialny – 11 rodziców pochodziło z terenów wiejskich, 11 rodziców i 4 beneficjentów pochodziło z miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, 2 rodziców z miast poniżej 20 tys. mieszkańców, 2 rodziców z miast powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. 15 osób spośród indagowanych stanowili rodzi-ce stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja.

 

W związku z występowaniem w zakresie badanej próby nadreprezentacji respondentów deklarujących wieś jako miejsce zamieszkania, połowę z indagowanych, w ramach jakościowej części procesu badawczego, stanowili respondenci wielkomiejscy, co umożliwiło rozwinięcie porównawczej perspektywy. […]

 

Cały tekst „RAPORT – Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w Polsce”    – TUTAJ

 

 

Źródło: www.mikolaj.org.pl

 Zostaw odpowiedź