Foto: www.facebook.com/RzecznikPrawRodzicow/

 

Minister Anna Zalewska przyjęła w piątek Karolinę i Tomasza Elbanowskich (z dzieciątkiem)

 

Warto najpierw przypomnieć, że w maju 2016 r. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, którą prowadzą Karolina i Tomasz Elbanowscy, została partnerem społecznym  Ministerstwa Edukacji Narodowej we wspólnym „skonsumowaniu”  2,3 mln zł z funduszu unijnego,  przeznaczonych na projekt „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” Z tego unijnego tortu w okresie trzech lat na konto Fundacji wpłynie 700 tys. zł. W zamian za tę kasę fundacja została zobowiązana do prowadzenie na ten temat konsultacji społecznych.

 

W piątek, 23 lutego, minister Anna Zalewska przyjęła Karolinę i Tomasza Elbanowskich, którzy złożyli jej pierwszą informację z przeprowadzonych dotąd konsultacji. Jak dotąd na stronie MEN nie pojawiła się o tym spotkaniu ani linijka. Postanowiliśmy zatem  zacytować pełną treść informacji z fanpage fundacji Elbanowskich:

 

 

Zakończyło się spotkanie z minister edukacji Anną Zalewską. Jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu i ustaleń. Przekazaliśmy pierwsze wnioski z konsultacji społecznych, przede wszystkim problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców oraz pięć rekomendacji konkretnych zmian prawnych. Rozmawialiśmy o:

 

1.Stołówkach. Koniecznie jest skończenie z cateringiem, odtworzenie kuchni w każdej szkole i wprowadzenie posiłków realnie refundowanych przez gminę, w cenach przystępnych dla rodziców. Przekazaliśmy list rodzica z Pomorza: „Przetarg na catering we wszystkich szkołach to najgłupszy pomysł tego rządu„.

Pani minister, zgodnie z deklaracjami z poprzedniego spotkania (w lutym 2017r.) uważa dobre żywienie w szkołach za priorytet. Zamierza wprowadzić 40 min przerwy obiadowe i żywienie dobrej jakości jako standard. Jeśli chodzi o nie wpuszczanie firm cateringowych do szkół rozważy nasze argumenty.

2.Ciężkich plecakach. Konieczne jest odejście od noszenia przez dzieci 5-8 kg na plecach każdego dnia. Pani minister podjęła już kroki w kierunku wpisania do obowiązków dyrektora pilnowania lekkich plecaków. Podjęto współpracę z sanepidem. Pani minister zgadza się z tym, że za łamanie standardów w tym zakresie powinny być sankcje. Spodobał się nasz pomysł ustawienia w każdej szkole wagi.

 

3.Pracach domowych. Związany z tematem ciężkich plecaków temat nadmiernego obciążenia uczniów nauką w domu. Również w tym zakresie potrzebne jest jasne powiedzenie, że praca domowa jest powtórzeniem materiału z lekcji a nie dodatkową lekcją do uzupełnienia przez dziecko wspólnie z rodzicami.

 

4.Zmianowości. Od wielu lat zwracamy uwagę na to, że cywilizowany świat nie zna pojęcia nauki zmianowej. Występuje ona w takich krajach jak Indie, Pakistan i niestety Polska. Uczenie dzieci od godziny 14:00 mija się z celem. Pani minister jest skłonna wpisać do przepisów naukę na jedną zmianę. Będzie to zmiana cywilizacyjna. Bardzo na nią czekamy.

 

5.Odraczaniu obowiązku szkolnego i powtarzaniu klasy. Przekazaliśmy projekt zmiany przepisów w kierunku ułatwienia rodzicom odroczenia obowiązku szkolnego dzieci urodzonych pod koniec roku. Ważnym i często zgłaszanym przez rodziców problemem w klasach 2-4 jest automatyczne promowanie dzieci, nawet tych które nie radzą sobie w danej klasie. Takie dzieci są uwięzione w systemie. Konieczne jest umożliwienie tym dzieciom cofnięcia do klasy programowo niższej, również w ciągu roku.

6.Problemie zakazu wstępu rodziców do szkoły. Przekazaliśmy wiele zgłoszeń od rodziców o szkołach, które zakazują rodzicom wstępu na teren placówki, albo poważnie go ograniczają. Chcemy żeby wstęp rodziców do szkoły, do której zapisali swoje dziecko był zagwarantowany prawnie.

 

7.Poprawieniu standardów transportu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. To jeden z wielu problemów tej grupy uczniów i ich rodziców.

 

Źródło: www.facebook.com/RzecznikPrawRodzicow/

 

 

Zamiast komentarza redakcji odsyłamy do publikacji na ten temat, zamieszczonych w innych mediach:

 

TVN24  –  „Za ciężkie plecaki, za dużo zadań domowych. Elbanowscy o problemach w szkołach   –   TUTAJ

 

Portal naTemat  –  „Co za zwrot akcji. Elbanowscy najpierw pchali Annę Zalewską do reformy oświaty, a teraz ją… krytykują”   –   TUTAJ

 

Gazeta Wyborcza  –  „Jak Elbanowscy z Zalewską będą rozwiązywać problemy w szkołach, które minister wywołała”   –   TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź