Przeznaczenie nieco ponad 6,5 mln zł na rewitalizację budynków oświatowych poparła Komisja Edukacji Rady Miejskiej. W proponowanym projekcie zmian w budżecie Miasta – w ramach Programu „Mia100 Kamienic” – zapisano modernizację Przedszkola Miejskiego nr 8, 23, 54, 58, 75, 199 i 208 oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Kopernika 36. Zakres prac obejmuje m.in. remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, renowację i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę schodów, wymianę pokrycia dachu, naprawę dachu czy odwodnienie piwnic.

 

Willa

                         Foto: Paweł Łacheta [Źródło: www.lodz.naszemiasto.pl]

 

 

Rezydencja Emila Wicke przy Kopernika 36. Obecnie siedziba Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

 

 

Ponadto – zgodnie z projektem zmian budżetowych – ze środków Osiedla Olechów-Janów – w wysokości 5 tys. zł – mają zostać wymienione okna w Przedszkolu nr 234.
W projekcie zapisano także 16,8 tys. zł na projekt „Razem po lekcjach” stanowiący formę pomocy edukacyjnej dla uczniów i wsparcia ich rodziców poprzez prowadzenie otwartych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Projekt ten to wynik budżetu obywatelskiego.
Autopoprawka nr 1 zakłada natomiast przeznaczenie 97,7 tys. zł na prace remontowe w Miejskim Żłobku nr 1, 6, 13, 16, 31, Przedszkolu Miejskim nr 18 i 77, Szkole Podstawowej nr 30 i 45 oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 – w ramach zadań zgłoszonych przez rady osiedli.
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt zmian w tegorocznym budżecie Łodzi wraz z dwiema autopoprawkami jednomyślnie pozytywnie.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl/

 

Zobacz także:

 

Fragment programu informacyjnego  „Wydarzenia”  TY TOYA z 14.05.2014r pt. Większe miasto kamienic

Wiadomości ONET: Miasto kamienic wyremontuje dodatkowo 28 budynków

 

21 maja na sesji Rady Miejskiej radni uchwalili zmiany w budżecie m. Łodzi, w wyniku których będzie można zrealizować modernizacje obiektów oświatowych, o których napisano powyżej. Patrz  TUTAJ

 

 Komentarze niedostępne