Screen z relacji filmowej[www.tvn24.pl/]

 

Minister Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej na temat przygotowań do wprowadzenia przedmiotu Historia i teraźniejszość.

 

 

Na stronie TVN24 zamieszczono dziś informację: „Historycy z Uniwersytetu Warszawskiego krytycznie o „hicie” ministra Czarnka. Nie tylko oni”. Oto jej fragmenty:

 

[…] Od września 2022 roku w szkołach ponadpodstawowych ma pojawić się nowy przedmiot – historia i teraźniejszość. To realizacja zapowiedzi, o której prezentując Polski Ład, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W październiku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zapowiadał zmiany tak: – Niezbędna jest nam nauka historii prowadzona w nowoczesny sposób, podzielona na historię Polski i historię powszechną. Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy.

 

Ostatecznie okazało się, że HiT to nie tyle podzielenie historii na polską i powszechną, co wydzielenie w osobnym przedmiocie losów świata (choć skoncentrowanych na Polsce) po 1945 roku aż do roku 2015. Podstawy programowe do nowego przedmiotu, które w grudniu trafiły do konsultacji społecznych, opracowali historycy wybrani przez ministra Czarnka.

 

[…] 12 stycznia Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła uchwałę, w której „wyraża zaniepokojenie trybem i terminem konsultacji społecznych w tak ważnych sprawach, jak zmiany programowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wprowadzenie nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych„.

 

Historycy z UW zwracają uwagę, że projekt zmian w podstawach programowych „sprawia wrażenie przygotowywanego w pośpiechu, bez odpowiedniej staranności i z pominięciem zasad dobrej dydaktyki„, a realizacja jego założeń „grozi chaosem w procesie edukacji historycznej”

.

W dokumencie czytamy też o wątpliwościach dotyczących pomysłu, by HiT zastąpił wiedzę o społeczeństwie (WoS) na poziomie podstawowym. Historycy zauważają: „Pożądane ze wszech miar zwiększanie udziału historii najnowszej w edukacji szkolnej nie może odbywać się kosztem wiedzy o społeczeństwie – przedmiotu interdyscyplinarnego, który korzystając z dorobku wielu dyscyplin naukowych (m.in. filozofii, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach), ma przygotowywać młodzież do świadomego udziału w życiu społecznym i politycznym„.

 

Podstawę programową nazywają „jednostronną wizją wydarzeń i procesów historycznych”, która „narzucająca nauczycielom oraz uczniom schematyczne ujęcia przeszłości i współczesności”.

 

Rada Wydziału Historii UW popiera wcześniejsze stanowiska Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN […]

 

 

 

Cały tekst „Historycy z Uniwersytetu Warszawskiego krytycznie o „hicie” ministra Czarnka. Nie tylko oni”

TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvn24.pl/polska/

 

 

Pełna treść uchwały Rady Wydziału Historii UW  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź