Foto: www.facebook.com  Profil:Małgorzata Moskwa-Wodnicka

 

 

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi zamieszczono informację o efektach dzisiejszego posiedzenia RMŁ:

 

Rada Miejska w Łodzi podjęła dwie uchwały wprowadzające w Łodzi nową siatkę szkół, co jest wynikiem zmian ustawowych. Uwzględniają one autopoprawkę zgłoszoną przez wiceprezydenta Tomasza Trelę, w tym postulaty Komisji Edukacji.

 

11 łódzkich gimnazjów (o numerach 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 30, 37, 40 i 46) zostanie wygaszonych.

 

Pozostała część placówek będzie włączona do szkół podstawowych, liceów i zespołów szkół.

 

Gimnazjum nr 19, o którego przekształcenie w liceum do samego końca walczyła społeczność szkolna, zostanie włączone do XXXIV Liceum Ogólnokształcącego. Gimnazjum nr 26 zostanie włączone do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. Gimnazjum nr 44 zostanie włączone do VI LO. W miejsce Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego powstanie nie liceum, ale Szkoła Podstawowa nr 198 z klasami sportowymi.

 

Szkoła Podstawowa nr 141 zostanie pilnie rozbudowana. Z czasem przy ul. św. Franciszka ma powstać przedszkole.

 

Na bazie Gimnazjów nr 3, 13 i 33 powstaną szkoły podstawowe.

 

Jedynie w miejsce Gimnazjum nr 1 i 28 powstanie nowe liceum z siedzibą przy ul. Kopcińskiego, które zyska nr XI. Będzie to pierwsze w naszym mieście dwujęzyczne liceum kształcące w języku angielskim i francuskim.

 

Tomasz Trela szacuje, że w związku z reformą edukacji Łódź w ciągu najbliższych pięciu lat poniesie koszty w wysokości około 70 mln zł. Samo stworzenie pracowni specjalistycznych dla uczniów klas 7 i 8 to koszt rzędu ponad 8 mln zł. Trela zapowiedział, że w poniedziałek rozpoczną się rozmowy z dyrektorami szkół odnośnie spraw osobowych. Nie wiadomo jeszcze, ilu nauczycieli straci pracę i jaki koszt z tego tytułu poniesie miasto.

 

Jutro uchwały zostaną przekazane do zaopiniowania kuratorowi oświaty.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Zobacz także:

 

„Gazeta Wyborcza – Łódź”

– Agata Kupracz, Reforma edukacji. Projekt nowej sieci szkół przyjęty przez radnych

– Agata Kupracz, Reforma edukacji. Radna: „Kształcenie podobne do hitlerowskiego”

 

„Dziennik Łódzki”

– Maciej Kałach, Reforma edukacji w Łodzi. Nadzwyczajna sesja Rady MiejskiejZostaw odpowiedź