Foto: www. uml.lodz.pl

 

Sala posiedzeń Rady Miejskiej Łodzi podczas sesji

 

Na swej środowej (18 listopada) sesji Rada Miejska Łodzi przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu naliczania dodatów do płacy zasadniczej nauczycieli, wypłacanych na innej niż Karta nauczyciela podstawie. Oto komunikat, jaki wczoraj zamieszczono na stronie UMŁ:

 

Więcej pieniędzy dla łódzkich nauczycieli

 

[…] Radni na sesji przyjęli regulamin, który zakłada m.in. uregulowanie wysokości stawek dodatków funkcyjnych, zarówno dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, jak i z tytułu pełnionych funkcji. Ale także zwiększenie ich wysokości, określa dodatki za pracę w warunkach trudnych.

 

Zapisy regulaminu przyznają tzw. rozszerzony dodatek motywacyjny za pracę w oddziałach integracyjnych. Zaproponowana została również zmiana minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego ze 100 zł do 250 zł oraz podwyższenie jego górnej granicy z 1500 zł do 3000 zł, co zapewne pozwoli na realne docenienia najlepszych nauczycieli łódzkich szkół. 

 

Zwiększone znacząco zostaną także dodatki dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna nauczyciela odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego, tutaj wzrost o 60 zł.

 

W uchwale zostały również uregulowane wysokość nagród dla nauczycieli, zatem niezależnie od miejsca zatrudnienia nauczyciele będą mogli otrzymać nagrody dyrektora w porównywalnej wysokości, nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 3000 zł.

 

Uzgodnienia odnośnie nowego regulaminu trwały pomiędzy Miastem a związkami zawodowymi od 2018 roku. […]

 

Skutek finansowy wynikający z proponowanych regulacji szacowany jeszcze w tym roku to kwota 4,5 mln zł. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Łodzi.

 

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 Zostaw odpowiedź