W miniony wtorek w Klubie Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wręczyła miejskie stypendia motywacyjne 40 najlepszym uczniom łódzkich szkół. W uroczystości uczestniczył wicekurator oświaty Konrad Czyżyński, który powiedział: – Gratuluję uczniom i dziękuję nauczycielom, którzy pomagają młodzieży rozwijać zdolności i pasje. Cieszę się, że samorząd znajduje środki, aby nagrodzić utalentowaną młodzież z naszego miasta. To doskonale wpisuje się w inne programy wsparcia – te o zasięgu wojewódzkim, jak stypendia marszałka czy ogólnokrajowym, jak stypendia ministra edukacji i prezesa rady ministrów.

 

zdolni 3  Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Stypendia przyznano na mocy uchwały Rady Miejskiej z 2 lipca 2014r. na okres 10 miesięcy – od września roku do czerwca następnego roku w kwocie 250 zł miesięcznie. W ramach programu „Mia100 Zdolnych” o stypendia mogą ubiegać się uczniowie łódzkich szkół: z klas IV-VI szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz uczniowie techników i liceów – powyżej I klasy. Nagrodzona młodzież to laureaci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych oraz olimpiad, a także zwycięzcy turniejów sportowych i artystycznych o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

 

Zdolni 1Foto:www.uml.lodz.pl

 

Warto wiedzieć więcej szczegółów o zasadach przyznawania tych stypendiów, gdyż program „Mia100 Zdolnych” będzie realizowany również w przyszłości:

 

> Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z 2 lipca 2014 r, wraz zasadami przyznawania stypendiów

> Regulamin pracy komisji stypendialnej

> Wniosek dot. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

> Wniosek dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Informację, na podstawie niż. wym. źródeł
opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

Źródła:  www.kuratorium.lodz.pl

               www.uml.lodz.plZostaw odpowiedź