Dziś  na stronie MEN pojawił się ten oto komunikat:

 

Z inicjatywy minister Anny Zalewskiej dziś, 1 marca 2017 r. w gmachu MEN odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej.

 

Foto:www.men.gov.pl

 

Na zdjęciu, od prawej: Ewa Halska – Prezes OSKKO, minister Anna Zalewska, Marek Pleśniar – dyrektor Biura, członek Zarządu OSKKO

 

 

Podczas spotkania minister edukacji zapoznała się z głównymi zagadnieniami, które będą poruszane za kilka dni podczas XIV konferencji OSKKO*.

 

Organizatorzy wydarzenia byli zainteresowani tym, jakie tematy z punktu widzenia ministerstwa byłyby najbardziej interesujące do omówienia podczas spotkania z dyrektorami szkół. Wśród najważniejszych kwestii minister edukacji wymieniła m.in.: doskonalenie zawodowe nauczycieli, branżowe szkoły, naukę tzw. miękkich kompetencji wśród uczniów, rolę dyrektora w motywowaniu nauczycieli, a także rolę doradcy zawodowego i metodycznego w szkole.

 

Podczas rozmowy minister Anna Zalewska przypomniała o harmonogramie wdrażania reformy edukacji i kolejnych etapach działań ministerstwa w ramach zmian w systemie oświaty, w tym m.in. kwestia Systemu Informacji Oświatowej czy ustawa o finansowaniu oświaty. […]

 

OSKKO to organizacja zrzeszająca dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych**.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

* Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest organizatorem dorocznej, już  XIV Konferencji OSKKO, adresowanej do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych, która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Cele tego spotkania to: doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry.

 

Harmonogram Konferencji   –   TUTAJ

 

** Do OSKKO należy 4978 osób – stan na 21 listopada 2016 r.

 

 

Komentarz redakcyjny

Tradycją konferencji i kongresów OSKKO była obecność na nich kolejnych ministrów edukacji. Dzisiejsze spotkanie w MEN odbyło się niejako „w zastępstwie”  nieobecności minister Zalewskiej na konferencji w Krakowie. To i tak postęp – we wrześniu ub, roku minister Zalewska nie przyjechała na XI Kongres Zarządzania Oświatą, zwodząc jego organizatorów do ostatnich dni, w końcu oddelegowując tam w zastępstwie  podsekretarza stanu Macieja Kopcia….Zostaw odpowiedź