Centrum Nauki Kopernik przekazało MEN spójną i kompleksową propozycję, mającą prowadzić do zmiany metod nauczania przyrody w szkole podstawowej, tak by samodzielne eksperymentowanie uczniów mogło stać się podstawą edukacji przyrodniczej.” – informuje w artykule zatytułowanym „CNK ma pomysł na lepszy program nauczania przyrody” portal oswiata.abc.com. Dalej można przeczytać tam więcej szczegółów o tym projekcie:

 

Rekomendacja dotyczy wyposażenia szkolnych pracowni przyrody, infrastruktury, głównych kierunków szkoleń nauczycieli oraz organizacji pracy szkoły. Kopernik planuje współpracę z MEN oraz samorządami w upowszechnianiu i zapewnieniu trwałości zmian kształcenia przedmiotów przyrodniczych i rozwijaniu kluczowych kompetencji uczniów. Działania będzie prowadzić w ramach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego – nowej, formy działalności Kopernika. […]

 

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego – pierwszym w Polsce eksperymentalnym ośrodku, zajmującym się badaniem, opracowywaniem i testowaniem nowatorskich form oraz metod działań edukacyjnych w szerokiej skali zostanie przygotowany i poddany pilotażowi system szkoleń nauczycieli, kadr trenerskich i liderów procesu zmian. Będziemy współpracować z wybranymi szkołami partnerskimi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i wyższymi uczelniami.[…]

 

Rekomendacja powstała w ramach projektu systemowego „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

 

Więcej informacji o efektach realizowanego w okresie od lutego 2013 do czerwca 2015 roku projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej” – TUTAJ

 

Zobacz także:

 

Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczejTUTAJ

 

Szkoły podstawoweRekomendacje dotyczące budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez całe życie, w tym wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne narzędzia nauczania – TUTAJ

 

Szkoły gimnazjalneRekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III etapie edukacyjnymTUTAJ

 

Szkoły ponadgimnazjalneRekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na IV etapie edukacyjnym TUTAJZostaw odpowiedź