Two teenage girls making fun of the third

Foto:zobaczjestem.pl

 

Cele: przekazanie wiedzy dotyczącej problemu przemocy rówieśniczej i jej diagnozowania oraz przeciwdziałania.

 

W prezentacji przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące rodzajów i konsekwencje zachowań przemocowych pomiędzy rówieśnikami. Zaprezentowano metody diagnozowania przemocy w grupie rówieśniczej oraz przeciwdziałania przemocy w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

 

Głównym ekspertem, który w tej prezentacji dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tych zagadnień jest profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który od ponad 10 lat zajmuje się naukowo i praktycznie ta tematyką. O praktycznych doświadczeniach związanych z problematyką przemocy rówieśniczej opowiadają także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni profesjonaliści.

 

Przemoc rówieśnicza – materiał powstały dzięki Fundacji „Dzieci Niczyje”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.youtube.com

 

 

Zobacz także: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik  –  TUTAJZostaw odpowiedź