W środę 18 kwietnia, w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, odbyła się  V Eko Debata. Jej inicjatorem było Publiczne Przedszkole nr 133 w Łodzi. Uczestniczyły w niej dzieci z ośmiu przedszkoli publicznych, zrzeszonych w  Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, o numerach:12, 17, 21, 98 122, 133 i 208, oraz , Przedszkola Publicznego „Sezamkowo”.

 

Celem debaty było podniesienie  poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych u dzieci, rozwijanie  umiejętności przekazywania przez dzieci wiadomości  i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji, integracja dzieci w różnych placówek.

 

Formułą debaty nie były wyłącznie – zwyczajowe dla tej formuły – wystąpienia słowne, lecz przede wszystkim występy artystyczne, prezentowane przez  pięcioosobowe zespoły z poszczególnych przedszkoli, w takich formach, jak: piosenka, wiersz, miniinscenizacja – na temat zgodny z  motywem przewodnim debaty – ekologią.

 

 

Oto  kilka zdjęć, ilustrujących  występy uczestników Eko Debaty:

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane powyżej zdjęcia zostały nadesłanej przez Magdalenę Grzanek – nauczycielkę w PM nr 208 w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane powyżej zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Przedszkola Miejskiegio nr 133 w Łodzi.

 

 

Eko debata zakończyła się wręczeniem nagród jej uczestnikom.

 

 

Jak poinformowała nas pani Magdalena Grzanek z PM nr 208, która nadesłała nam informację i zdjęcia o tym wydarzeniu, dzieci z tego przedszkola zaprezentowały przedstawienieOchrona naturalnego środowiska owadów”.

 

 

 

Na podstawie informacji

nadesłanej przez Magdalenę Grzanek – nauczycielkę w PM nr 208 w Łodzi

relację zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź