MEN pochwaliło się wczoraj na swej stronie kolejnym spotkaniem, zorganizowanym w ramach Roku Szkoły Zawodowców. Oto treść tej informacji:

 

Wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy – to główny cel dzisiejszego spotkania minister edukacji narodowej z przedstawicielami samorządu gospodarczego.

 

MEN i KIG

 

Jednym z naszych priorytetów jest nakierowanie szkół zawodowych na lokalne rynki pracy. Proszę, abyście przekazywali nam informacje o miejscach, w których uczniowie będą mogli odbywać praktyki. Postaramy się zamieścić je w przygotowywanej mapie szkół zawodowych – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zachęcam, abyście jako pracodawcy włączyli się w opracowanie podstaw programowych, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych oraz e-podręczników do kształcenia zawodowego – dodała.

 

W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy m.in. Jacka Tomczaka*– przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej**, poza minister edukacji – udział wziął także Sekretarz Stanu w MEN – Tadeusz Sławecki.

 

Samorząd gospodarczy reprezentowali: Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Tomasz Wika – dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Zbigniew Sulżycki – członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Bondyra z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Andrzej Piłat Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Michał Konwicki Dyrektor Biura Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Minister edukacji narodowej wyszła naprzeciw prośbie Jacka Tomczaka – przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej. Pracodawcy biorący udział w dzisiejszym spotkaniu będą także uczestniczyć w pracach – powołanego przez minister edukacji narodowej – zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego***.

 

Do zadań zespołu należy opiniowanie lub proponowanie m.in. działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami; rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi, a także działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

 

W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Przypisy:
*Jacek Tomczak, lat 41,poseł na Sejm, członek PO, prawnik, notariusz. Więcej – TUTAJ

 
** Błędnie podano nazwę : „Komitet Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej”. W strukturze KIG funkcjonuje „Komitet ds. oświaty i szkolnictwa zawodowego”, a jego przewodniczącym jest Zbigniew Włodkowski. [Dopiero po tej informacji na stronie KIG zmieniono informację, wprowadzając nazwisko posła Tomczaka]

 
*** Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego – powołany został przez minister Katarzynę Hall Zarządzeniem Nr 5 MEN z dnia 18 czerwca 2008 roku. Od dawna ciało to nie przejawia bieżącej działalności. Najlepiej samemu przekonać się o tym, wpisując jego nazwę w wyszukiwarkęJedna odpowiedź to “Przedstawiciele samorządu gospodarczego w MEN”

  1. Felieton nr 68. Paradoksy walki o szkolnictwo zawodowe | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Dzień wcześniej zamieszczono obszerną informację o spotkaniu pani minister z przedstawicielami samorządu gospodarczego. Dziwne to było spotkanie, jeszcze dziwniejsza z niego relacja. Subtelny komentarz do niej znalazł się w OE, które poinformowało swych czytelników o tym wydarzeniu 19 lutego. […]

Zostaw odpowiedź