Foto: www.new.ore.edu.pl

 

 

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania dyrekcji ORE i przedstawicieli projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego (etap 2. i 3.) z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów i z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Gościliśmy reprezentantów jedenastu ministerstw. […]

 

Głównym celem spotkania było zaproszenie przedstawicieli departamentów do ścisłej współpracy podczas modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach (PPKZ) oraz zapoznanie gości z postępami prac w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

 

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron zachęcała przedstawicieli ministerstw do uczestniczenia w spotkaniach z autorami modyfikacji podstawy programowej, wyłonionymi podczas rekrutacji spośród nauczycieli, doradców metodycznych i przedstawicieli rynku pracy. Obecność reprezentantów ministerstw i ich wkład w dyskusję nad kształtem Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach zapewni wysoki poziom merytoryczny dokumentu oraz usprawnieni pracę zespołów autorów.

 

Naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w MEN – Emilia Maciejewska przypomniała zasady składania wniosku o wpis nowego zawodu do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Podkreśliła również, że przy przyjęciu Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach ostateczna decyzja zawsze należy do ministra właściwego dla zawodu.

 

Podczas spotkania omówiono etapy pracy przy modyfikacji PPKZ. Zwrócono uwagę na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w podstawie programowej oraz efekty stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodowej.

 

Na zakończenie ustalono zasady współpracy i uzgodnień na jak najwcześniejszym etapie prac z uwagi na dużą liczbę zawodów i krótki termin realizacji projektu.

 

 

Źródło: www.new.ore.edu.plZostaw odpowiedź