cyber_pyzalski

Foto: www.google.pl

 

                              Dr hab Jacek Pyżalski, prof UAM w Poznaniu – w typowej dla siebie roli

 

 

Oto „List badaczy edukacji do MEN z dnia 1 października 2016 roku”  – upubliczniony dzięki dr hab. Jackowi Pyżalskiemu, prof. UAM w Poznaniu, który zamieścił go na Facebook’u”:

 

 

7 października 2016

 

Szanowna Pani Minister!

 

My, niżej podpisani naukowcy zajmujący się badaniami edukacyjnymi, jesteśmy świadomi, że nasz system edukacji wymaga doskonalenia. Równocześnie z niepokojem zauważamy, że wprowadzane przez Panią Minister zmiany mają rewolucyjny charakter i dotyczą elementów systemu, które w świetle wyników badań naukowych nie wymagają tak drastycznych przeobrażeń.

 

Szczególnie niepokoi nas likwidacja gimnazjów, które po wielu latach ciężkiej pracy kadry nauczycielskiej i zaangażowania samorządów stały się ważnym elementem polskiej oświaty. Nie widzimy podstaw w wynikach badań naukowych dla tej decyzji. Wydłużenie jednolitego kształcenia ogólnego o rok szło w Polsce w parze z niespotykanym gdzie indziej na świecie spadkiem liczby uczniów o niskich osiągnięciach w zakresie czytania. Biorąc pod uwagę wyniki badań międzynarodowych jest bardzo duże ryzyko, że likwidacja gimnazjów, a przede wszystkim ograniczenie okresu kształcenia ogólnego o jeden rok, negatywnie wpłynie na poziom umiejętności uczniów i zmniejszy szanse kontynuowania kształcenia dla wielu z nich. Z przykrością czytamy, że proponowana likwidacja gimnazjów argumentowana jest wynikami badań. Wielu z nas prowadziło lub uczestniczyło w tych badaniach i z niepokojem obserwujemy, jak ich wyniki są jednostronnie interpretowane.[…]

 

 

Pełny  tekst Listu, wraz z listą 89 osób, które się pod nim podpisały   –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcyjny

Smuci łodzianina i byłego pracownika naukowego UŁ, że na liście sygnatariuszy tego listu są tylko dwie osoby, pracujące w łódzkich placówkach naukowych. Są to:

 

> dr Leszek Karczewski, adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, kierownik Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi

> dr hab. Grażyna Poraj, prof. nadzw. UŁ, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu

 

Łodzianinem jest także dr hab. Jacek Pyżalski, ale on reprezentuje Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Z 39 osobowego grona członków Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN pod listem podpisali się jedynie:

 

> prof. Zbigniew Kwieciński, członek rzeczywisty PAN, członek  Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

> prof. Tadeusz Pilch, przewodniczący Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

To, że nie ma tam podpisu przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownik Katedry Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego – nie zaskakuje. Sam z resztą uzasadnił brak swego poparcia dla tej inicjatywy we wczorajszym poscie swego blogu. Oto jego fragmenty:

 

Błąd popełniają autorzy kolejnego Listu, będący przedstawicielami różnych dyscyplin, którzy popierali fatalne decyzje poprzednich rządów oraz wszyscy ministrowie rujnujący proces demokratyzacji szkolnictwa w Polsce (w tym ci, którzy mają w nazwie partii obywatelskość), a teraz delikatnie formułując krytykę proponują jedynie odsunięcie tej zmiany w czasie.[…]

 

Mamy zatem ofertę współkonstruowania przez najbliższy rok, a może i dwa lata czegoś, co wcale nie ma służyć przekonywaniu ministerialnych polityków, bo oni wcale tego sobie nie życzą, tylko ma powiększać zakres i skalę realnej opozycji wobec rządu. Edukacja ponownie staje się środkiem do politycznej wojny, do podtrzymywania podziałów, które były wygodne poprzednikom i będą sprzyjać obecnie rządzącym. EDUKACJA NIE JEST W POLSCE DOBREM WSPÓLNYM. [Źródło:www. sliwerski-pedagog.blogspot.com]

 

 

 

 Zostaw odpowiedź