Dzisiaj postanowiliśmy zaproponować lekturę pewnego opracowania z 2011 roku, którego tematyka stała się teraz niezwykle aktualna. Tym opracowaniem jest liczący 172 strony przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów, zatytułowany Praca z uczniem cudzoziemskim. Jego autorkami są panie: Anna Bernacka-Langier, Ewa Dąbrowa, Ewa Pawlic-Rafałowska, Jolanta Wasilewska-Łaszczuk i Małgorzata Zasuńska.

 

Powstał on jako owoc międzynarodowego projektu „Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację”, prowadzonego – ze strony Warszawy –  przez przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Sztuki „Arteria”, Szkołę Podstawową nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, zaś ze strony miasta Cardiff przez Cardiff County Council, Race Equality First, St. Mary’s Catholic Primary School, Michaelston Community College.

 

 

 

Treść opracowania podzielona jest na pięć części:

 

Część I – Przyjęcie ucznia cudzoziemskiego do szkoły

 

Część II – Diagnoza oraz monitorowanie umiejętności edukacyjnych. Narzędzia

 

Część III – Przygotowanie szkoły do przyjęcia nowego ucznia. Praca z klasą w procesie włączania do edukacji

 

Część IV – Przygotowanie się szkoły do pracy z klasami zróżnicowanymi kulturowo

 

Część V – Wsparcie ucznia cudzoziemskiego w Polsce i w Wali

 

Część VI – Zintegrowane nauczanie języka polskiego jako drugiego w praktyce. Przykładowe scenariusze lekcji w szkole podstawowej i gimnazjalnej.

 

 

x          x          x

 

 

Poniżej prezentujemy fragmenty wstępu:

 

 

WSTĘP

 

Przekazujemy Państwu Przewodnik dobrych praktyk, prezentujący dorobek projektu „Caerdydd — Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych obcokrajowców i ich rodziców poprzez edukację”. Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy pracują lub będą pracować z dziećmi cudzoziemskimi: dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Działania podjęte przez samorządy dwóch europejskich miast — Cardiff i Warszawę objęły
edukację dzieci cudzoziemskich w szkołach. Współpraca samorządowa została podjęta dzięki nowej formule programu „Comenius” (prowadzonego jako komponent programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”). Po raz pierwszy, w 2009 roku, Komisja Europejska stworzyła możliwość dofinansowania zadań, wspólnie prowadzonych przez lokalne samorządy, szkoły i organizacje pozarządowe. Połączenie doświadczenia i dorobku tych instytucji okazało się — w przypadku Warszawy i Cardiff — niezwykle twórcze i owocne. Spełniła się więc idea powołania programu Comenius–Regio — uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania i wąt pliwości rodzące się w Europie. Program Comenius–Regio zakłada wspólnotę zainteresowań władz lokalnych. Nasz projekt „Caerdydd – Warsaw Integracja Projekt” narodził się w styczniu 2009 roku. […]

 

 

Migracje do Europy to jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań. W maju 2011 roku grupa ważnych osobistości politycznych opublikowała raport Żyjąc we wspólnocie: Łącząc różnorodność z wolnością w Europie XXI wieku. Można w nim przeczytać: „Różnorodność jest przeznaczeniem Europy. Kształtuje i będzie kształtować naszą przyszłość w szybko zmieniającym się świecie. Dlatego w interesie nas, Europejczyków, jest podjęcie wyzwań w najbardziej skuteczny i otwarty sposób, lepiej, niż to obecnie czynimy. Tym razem nie możemy sobie pozwolić na niepowodzenie. Niestety, to właśnie może się zdarzyć. Wszyscy bowiem dostrzegamy niepokojące zjawiska, takie jak: rosnąca nietolerancja, zwiększające się poparcie dla partii ksenofobicznych i populistycznych, dyskryminacja, grupy nielegalnych imigrantów, którzy pozostają praktycznie bez jakichkolwiek praw, powstawanie „równoległych” wspólnot, których członkowie rzadko wstępują w kontakt z otaczającym ich społeczeństwem, ekstremizm islamski, utrata wolności demokratycznych, a także próby ograniczenia swobody wypowiedzi ze względu na rzekome dobro wolności religii.” Wspólnie podejmowane wysiłki, by różnorodność była wartością cenioną i szanowaną, były naszym celem. Zachęcamy do korzystania z wypracowanych pomysłów i poszukiwania nowych rozwiązań.

 

Joanna Gospodarczyk,
Zastępca dyrektora Biura Edukacji
wraz z zespołem projektowym

 

 

 

Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów” –  plik pdf  –  TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź